Larmnummer 020-38 39 00

Tankbilsolycka väg 165 Bullaren 2002-03-04

Tankbilsolycka väg 165 Bullaren 2002-03-04

Tankbilsolycka väg 165 Bullaren 2002-03-04

Tankbilsolycka väg 165 Bullaren 2002-03-04

Tankbilsolycka väg 165 Bullaren 2002-03-04

Oljeläckage från cistern Hålanda 2002-11-22

Oljeläckage från cistern Hålanda 2002-11-22

Oljeläckage från cistern Hålanda 2002-11-22

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Tappad last Göteborg 2002-05-24

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Kvibillemotet E6 Halmstad 2002-08-05

Trafikolycka Hedefors Lerum 2002-12-04

Trafikolycka Hedefors Lerum 2002-12-04

Trafikolycka Hedefors Lerum 2002-12-04

Trafikolycka Hedefors Lerum 2002-12-04

Trafikolycka Hedefors Lerum 2002-12-04

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook