Larmnummer 020-38 39 00

OM ENTROPI SAB | EST. 2001

Vi arbetar i huvudsak med akuta saneringsuppdrag vid oljeläckage. Vi har under en lång tid sanerat mark och vatten från olika miljöfarliga ämnen. Entropi SAB är ett specialutrustat företag som har beredskap dygnet runt gällande akuta saneringsuppdrag. Exempelvis vid olyckor där tung trafik är inblandad, i samverkan med räddningstjänst Västra Götaland & Hallands län.

Kort om företagets historia

 

1993 startadeDan Persson Entropi SAB som ett försäljningsbolag utan anställda, för försäljning av Float absorb.


Anders Assarsjö anställdes i företaget 2001. Hans uppgift blev att utöka verksamheten inom området akut oljesanering.  


Vi anslöt oss också till SOS-alarm, som en samhällsresurs vid sanering. 


Under samma period anställdes ytterligare personal efter behov, eftersom verksamheten växte sig större.  


Löpande skrevs avtal med bland annat kommuner, hamnar, privata företag och försäkringsbolag. 


Ett nära samarbete med räddningstjänster i Västra Götaland och Halland har genom åren byggts upp.  


Vi fick fler och fler uppdrag, stora som små. 


Entropi hade den operativa ledningen för den stora oljeolyckan på Tjörn 2011.


Fortsatt arbetar vi med olika oljesaneringsuppdrag, stora som små. Där vi  ingår i oljesaneringen 

 

 

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårt larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook