OM ENTROPI SAB | Est. 2001

Vi arbetar i huvudsak med saneringsuppdrag vid oljeläckage, och har under lång tid sanerat mark och vatten från olika miljöfarliga ämnen. Entropi är ett specialutrustat företag som har beredskap dygnet runt, avseende akuta och planerade saneringsuppdrag i samverkan med räddningstjänsten i Västra Götaland & Hallands län.

 

Vårt namn: Entropibegreppet är fundamentalt inom toerin för spontana (irreversabla) processer och för förståelsen av hur organiserade så kallade disspativa strukturer och liv kan uppstå i ett system med energiflöde. Vi utför en process, en typ av entropimetod, vid behandling av oljeförorenad jord där mikrober bildas. Företagsnamnet grundar sig alltså i begreppet entropi samt Entropimetoden. 

 

VÅR HISTORIA

 

  • 1993 startades Entropi SAB som ett försäljningsbolag utan anställda, endast i syfte att sälja Float absorb.
  • 2001 anställdes den första i företaget. Hans uppgift blev att utöka verksamheten inom området akut oljesanering.  
  • Vi anslöt oss till SOS-alarm, som en samhällsresurs vid sanering. 
  • Ytterligare personal antställdes i takt med att verksamheten växte.  
  • Löpande skrevs avtal med bland annat kommuner, hamnar, privata företag och försäkringsbolag. 
  • Ett nära samarbete med räddningstjänster i Västra Götaland och Hallands län byggdes upp genom åren.  
  • Vi fick fler och fler uppdrag, stora som små. 
  • Entropi hade den operativa ledningen för den stora oljeolyckan på Tjörn 2011.

 

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårt larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss