Larmnummer 020-38 39 00

Bildarkiv - Entropi SAB

Tidigare utförda uppdrag- BILDARKIV

Metoder avseende oljesanering

Entropimetoden & kompostering

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Fordonspark

Här listar vi våra fordon, larmbilar och bussar. Vi har även en rad båtar till vår befogenhet. 

 

Alla våra fordon kan vi transpotera så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

Hyr saneringscontainer


Entropi erbjuder uthyrning av containrar för proaktiv miljöhantering vid händelse av oljeutsläpp. 

 

Låter det intressant? Läs mer nedan!

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Face-avskiljare

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk som ofta används i samband med akuta saneringsuppdrag.  

Oljeskimmers

Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Entropi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

RING OSS DIREKT: 020 - 38 39 00

Vi uppskattar era åsikter

För oss är det viktigt att veta vad våra kunder tycker och vi värdesätter era tankar väldigt högt.

 

Lämna gärna en recension!

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.