Larmnummer 020-38 39 00

Borttagning samt sanering av gamla oljefat Frölunda 2019-08-22

Hydrauloljeläckage Landvetter 2019-08-19

Oljespill väg 157 Ulricehamn 2019-08-15

Hydrauloljeläckage från lastbil Älvängen 2019-08-12

Länspumpning av motorbåt samt bärgning Kungsbacka 2019-08-11

Utläggning av länsor runt sjunken båt Väröbacka 2019-08-09

Läckage av motorolja Falkenberg 2019-08-08

Oljeläckage från buss Mölndal 2019-08-07

Lastbilsolycka Borås 2019-07-29

Dieselläckage från buss Partille 2019-07-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2019-07-20

Oljeläckage i å Lerum 2019-07-16

Hydrauloljeläckage Göteborg 2019-07-12

Hydrauloljeläckage Göteborg 2019-07-10

Oljeläckage från transformator Göteborg 2019-07-05

Överpumpning av diesel vid lastbilsolycka E6 Fjärås 2019-07-04

Bortschaktning oljeförorenad jord efter läckage Kungälv 2019-07-01

Sanering efter överspolning av avloppsvatten Göteborg 2019-06-28

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2019-06-27

Oljeläckage från buss Göteborg 2019-06-26

Oljeläckage vid lastkaj Göteborg 2019-06-25

Personbilsolycka Partille 2019-06-16

Lastbilsolycka E20 Götene 2019-06-15

Dieselläckage från buss Billingsfors 2019-06-13

Lastbilsolycka Hedekas Munkedal 2019-06-12

Lastbilsolycka Vårgårda 2019-06-12

Lastbilsolycka Ytterhamnsmotet Göteborg 2019-06-12

Dieselläckage från lastbil Landvetter 2019-06-11

Dieselläckage Kungälv 2019-06-07

Läckage av diesel (RME) Halmstad 2019-06-06

Lastbilsolycka Säve Göteborg 2019-06-05

Rening av grundvatten Göteborg 2019-06-04

Brand i grävmaskin Vänersborg 2019-05-29

Rengöring och tvättning av ränna i betongkassun Kungälv 2019-05-29

Dumpat fat med olja Stenungsund 2019-05-28

Oljeläckage på grusplan Halmstad 2019-05-24

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vältning med kranbil Göteborg 2019-05-22

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2019-05-22

Dieselläckage Skövde 2019-05-19

Sanering efter brand i sprängmattor Göteborg 2019-05-15

Hydrauloljeläckage från sopbil Göteborg 2019-05-08

Upptagning av olja i vatten med skimmer Stenungsund 2019-05-01

Lastbilsolycka Uddevalla 2019-04-30

Dieselläckage från lastbil Borås 2019-04-26

Sanering av skum efter brand i container Göteborg 2019-04-24

Trafikolycka Rv.41 Kinnarumma 2019-04-23

Brand i traktor Orust 2019-04-19

Diesel/bensinläckage Partille 2019-04-18

Bensinläckage Falkenberg 2019-04-17

Brand i personbilar Lindome 2019-04-14

Oljeutsläpp i sjö Göteborg 2019-04-12

Brand i grävmaskin Uddevalla 2019-04-09

Slamsugning av centralpåfyllning Skövde 2019-04-03

Brand i personbilar Göteborg 2019-04-02

Slamsugning av kassun vid centralpåfyllning Uddevalla 2019-03-26

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2019-03-26

Dieselläckage från tankbil Göteborg 2019-03-25

Läckage av slaktavfall på E45:an Nödinge 2019-03-19

Lastbilsolycka Tidaholm 2019-03-18

Dieselläckage i samband med lastbilsolycka Torup 2019-03-14

Byte av absorberande brunnsfiltersäckar vid brandplats Borås 2019-03-11

Oljeläckage från Truck Skaraborg 2019-03-08

Vältning med mobilkran Ale 2019-03-08

Olja i damm Halmstad 2019-03-07

Inget får vara i fred Gustav Adolfs Torg 2019-02-28

Länsning av Viskan i samband med brand Borås 2019-02-27

Brand i personbilar Göteborg 2019-02-25

Hetvattentvätt efter oljeläckage Lysekil 2019-02-25

Dieselläckage Stenungssund 2019-02-22

Oljeläckage efter åverkan på transformatorer Lysekil 2019-02-22

Länsning av bäck Varberg 2019-02-21

Oljeläckage från buss Göteborg 2019-02-21

Översvämning av spillvatten Göteborg 2019-02-18

Hetvattentvätt av transformatorkassun Göteborg 2019-02-14

Borttransport av transformator Göteborg 2019-02-13

Hydrauloljeläckage Göteborg 2019-02-11

Hydrauloljeläckage från grävmaskin Kungälv 2019-02-11

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2019-02-08

Lastbilsolycka Vessigebro 2019-02-06

Sanering efter oljeläckage från buss Göteborg 2019-02-06

Lastbilsolycka Ale 2019-02-04

Rening av schaktvatten Göteborg 2019-02-02

Länsning av sedimenteringsdamm efter lastbilsolycka Uddevalla 2019-01-31

Lastbilsolycka E6 Hogstorp Uddevalla 2019-01-29

Lastbilolycka E6 Saltkällan Munkedal 2019-01-28

Rening av sediment/metaller i grundvatten Göteborg 2019-01-26

Spill av diesel på bensinstation Borås 2019-01-22

Dieselläckage från lastbil Vårgårda 2019-01-21

Dieselläckage efter lastbilsolycka väg 163 Kville Tanum 2019-01-17

Läckage drivmedel Falköping 2019-01-15

Dieselläckage från lastbil Färjenäs Göteborg 2019-01-02

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook