Aktuella händelser - Entropi SAB

 

Följ oss gärna på Instagram och häng med i vår vardag!

 

Oljesanering

Vi finns som en resurs till räddningstjänsten vid trafikolyckor med tunga fordon inblandade och i samband med akuta oljeläckage. Idag har vi avtal med försäkringsbolagen i Sverige. 

Entropimetoden

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid / vatten.

Om Entropi SAB

Vi arbetar i huvudsak med akuta saneringsuppdrag vid oljeläckage. Underlång tid har vi sanerat mark och vatten från olika miljöfarliga ämnen. 

Skriv gärna en recension... HÄR

" Hjälp oss bli bättre, berätta vad du tycker om vår sanering"

 

" Hjälp oss bli bättre, berätta vad du tycker om vår sanering"