Larmnummer 020-38 39 00

Bildarkiv 2019

2019-12-23:

2019-12-19:

2019-12-03:

2019-11-28:

2019-10-26:

2019-10-09: 

2019-08-22 Borttagning samt sanering av gamla oljefat, Frölunda: 

2019-08-19 Hydrauloljeläckage, Landvetter:

 2019-08-15 Oljespill, väg 157 Ulricehamn:

2019-08-12 Hydrauloljeläckage från lastbil, Älvängen:

 2019-08-11 Länspumpning samt bärgning av motorbåt, Kungsbacka:

2019-08-09 Utläggning av länsor runt sjunken båt, Väröbacka 

2019-08-08 Läckage av motorolja, Falkenberg 

2019-08-07 Oljeläckage från buss, Mölndal 

2019-07-24 Dieselläckage från buss, Partille 

2019-07-20 Oljeläckage från buss, Göteborg 

2019-07-16 Oljeläckage i å, Lerum: 

2019-07-12 Hydrauloljeläckage, Göteborg: 

2019-07-10 Hydrauloljeläckage, Göteborg: 

2019-07-05 Oljeläckage från transformator, Göteborg: 

2019-07-04 Överpumpning av diesel vid lastbilsolycka, E6 Fjärås: 

2019-07-01 Bortschaktning oljeförorenad jord efter läckage, Kungälv: 

2019-06-28 Sanering efter överspolning av avloppsvatten, Göteborg: 

2019-06-27 Hydrauloljeläckage från lastbil, Göteborg: 

2019-06-26 Oljeläckage från buss, Göteborg: 

2019-06-25 Oljeläckage vid lastkaj, Göteborg: 

 2019-06-16 Personbilsolycka, Partille:

2019-06-15 Lastbilsolycka, E20 Götene: 

 2019-06-13 Dieselläckage från buss, Billingsfors:

2019-06-12 Lastbilsolycka, Hedekas Munkedal: 

2019-06-12 Lastbilsolycka, Vårgårda: 

2019-06-12 Lastbilsolycka, Ytterhamnsmotet Göteborg: 

2019-06-11 Dieselläckage från lastbil, Landvetter: 

2019-06-07 Dieselläckage, Kungälv: 

2019-06-06 Läckage av diesel (RME), Halmstad:

2019-06-05 Lastbilsolycka, Säve Göteborg: 

Rening av grundvatten Göteborg 2019-06-04

 2019-05-29 Brand i grävmaskin, Vänersborg:

 2019-05-29 Rengöring och tvättning av ränna i betongkassun, Kungälv:

2019-05-28 Dumpat fat med olja, Stenungsund: 

2019-05-24 Oljeläckage på grusplan, Halmstad: 

2019-05-22 Vältning med kranbil, Göteborg: 

2019-05-22 Hydrauloljeläckage från lastbil, Göteborg: 

2019-05-19 Dieselläckage, Skövde: 

2019-05-15 Sanering efter brand i sprängmattor, Göteborg: 

2019-05-08 Hydrauloljeläckage från sopbil, Göteborg: 

2019-05-01 Upptagning av olja i vatten med skimmer, Stenungsund: 

 2019-04-30 Lastbilsolycka, Uddevalla:

2019-04-26 Dieselläckage från lastbil, Borås: 

2019-04-24 Sanering av skum efter brand i container, Göteborg: 

 2019-04-23 Trafikolycka Rv.41, Kinnarumma:

2019-04-19 Brand i traktor, Orust: 

2019-04-18 Diesel och bensinläckage, Partille: 

 2019-04-17 Bensinläckage, Falkenberg:

2019-04-14 Brand i personbilar, Lindome: 

2019-04-12 Oljeutsläpp i sjö, Göteborg: 

2019-04-09 Brand i grävmaskin, Uddevalla: 

2019-04-03 Slamsugning av centralpåfyllning, Skövde: 

2019-04-02 Brand i personbilar, Göteborg: 

2019-03-26 Slamsugning av kassun vid centralpåfyllning, Uddevalla: 

2019-03-26 Hydrauloljeläckage från truck, Göteborg:

2019-03-25 Dieselläckage från tankbil, Göteborg: 

 2019-03-19 Läckage av slaktavfall på E45:an, Nödinge:

2019-03-18 Lastbilsolycka, Tidaholm: 

2019-03-14 Dieselläckage i samband med lastbilsolycka, Torup: 

2019-03-11 Byte av absorberande brunnsfiltersäckar vid brandplats, Borås: 

2019-03-08 Oljeläckage från truck, Skaraborg: 

2019-03-08 Vältning med mobilkran, Ale: 

2019-03-07 Olja i damm, Halmstad: 

2019-02-27 Utläggning av läns i Viskan i samband med brand, Borås: 

2019-02-25 Brand i personbilar, Göteborg: 

2019-02-25 Hetvattentvätt efter oljeläckage, Lysekil: 

2019-02-22 Dieselläckage, Stenungssund: 

2019-02-22 Oljeläckage efter åverkan på transformatorer, Lysekil: 

2019-02-21 Länsning av bäck, Varberg: 

 2019-02-21 Oljeläckage från buss, Göteborg:

2019-02-18 Översvämning av spillvatten, Göteborg: 

2019-02-14 Hetvattentvätt av transformatorkassun, Göteborg: 

2019-02-13 Borttransport av transformator, Göteborg: 

2019-02-11 Hydrauloljeläckage, Göteborg: 

2019-02-11 Hydrauloljeläckage från grävmaskin, Kungälv: 

2019-02-08 Hydrauloljeläckage från lastbil, Göteborg: 

2019-02-06 Lastbilsolycka, Vessigebro: 

2019-02-06 Sanering efter oljeläckage från buss, Göteborg: 

2019-02-04 Lastbilsolycka, Ale: 

2019-02-02 Rening av schaktvatten, Göteborg: 

2019-01-31 Länsning av sedimenteringsdamm efter lastbilsolycka, Uddevalla: 

2019-01-29 Lastbilsolycka, E6 Hogstorp Uddevalla: 

2019-01-28 Lastbilolycka, E6 Saltkällan Munkedal: 

2019-01-26 Rening av sediment/metaller i grundvatten, Göteborg: 

2019-01-22 Spill av diesel på bensinstation, Borås: 

2019-01-21 Dieselläckage från lastbil, Vårgårda: 

2019-01-17 Dieselläckage efter lastbilsolycka väg 163, Kville Tanum: 

2019-01-15 Läckage av drivmedel, Falköping: 

2019-01-02 Dieselläckage från lastbil, Färjenäs Göteborg: 

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook