Larmnummer 020-38 39 00

Bildarkiv - Entropi SAB

Tidigare utförda uppdrag

Metoder avseende oljesanering

Entropi metoder

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Fordonspark

Här listar vi våra fordon, allt från larmbilar till större truckar och fyrhjulingar. 
Vi har även en rad båtar till vår befogenhet, alla våra fordon kan vi transpotera så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

Face-avskiljare

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk och används ofta i samband med larm via SOS vid akuta saneringsuppdrag. När olyckan är framme är det ett måste att inte låta omständigheterna sätta käppar i hjulet. 

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Kompostering

Genom att använda Float Absorb som bädd men också som inblandad med den förorendade jorden gör att den kan läggas direkt på marken. Alla petroleumprodukter absorberas och efter komposteringen kan jorden återvända till användning

Oljeskimmer

Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Vi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm,  för att på bästa sätt uppnå ett bra resultat och kunna aggera i alla lägen. 

RING OSS DIREKT: 020 - 38 39 00

Vi uppskattar era åsikter

För oss är det viktigt att veta vad våra kunder tycker och värdesätter era tankar väldigt högt.

 

Lämna gärna en recension!

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook