Larmnummer 020-38 39 00

Vattenrening genom FACE-AVSKILJARE

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk och används ofta i samband med larm via SOS-alarm vid akuta saneringsuppdrag.

FACEAVSKILJARE 1

  • Mobil vattenrening
  • Kapacitet upp till 9m3 /timme
  • Testad och typgodkänd av SP
  • Renar ner till 2 mg/liter

FACEAVSKILJARE 2

  • Renar olja, PAH, PCB, lösningsmedel, kemikalier
  • Renar till dricksvattenkvalitet < 0,01 mg/l
  • Kapacitet upp till 2m3/timme
  • Slutsteg aktivt kol

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårat larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.