Vattenrening genom FACE-AVSKILJARE

Våra reningsverk används vid akuta och planerade saneringsuppdrag.

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, vattenrening, faceavskiljare,

FACEAVSKILJARE 1

  • Mobil vattenrening
  • Kapacitet upp till 9m3 /timme
  • Testad och typgodkänd av SP
  • Renar ner till 2 mg/liter
Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, vattenrening, faceavskiljare,

FACEAVSKILJARE 2

  • Renar olja, PAH, PCB, lösningsmedel, kemikalier
  • Renar till dricksvattenkvalitet < 0,01 mg/l
  • Kapacitet upp till 2m3/timme
  • Slutsteg aktivt kol

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårat larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss