SKIMMERS

Oljeskimmers för upptagning av olja på vatten i kärra.

 

3 st 600 mm skimmer

1 st 420 mm skimmer

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, granulat, absorbering, safesorb, granulat, absorbent, länsar, absorberingsläns, skimmers, oljeskimmers

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårat larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss