Larmnummer 020-38 39 00

Uthyrning av containrar, se hit!

Entropi SAB kan nu erbjuda en container för oljesanering att hyra. 

 

Vi har lång erfarenhet av oljesanering med miljön i fokus och har nu tagit fram en container för proaktiv miljöhantering vid händelse av oljeutsläpp. 

 

Med denna container är man väl förberedd när olyckan är framme. Ett väldigt bra komplement för er som upprättar en miljöplan för er arbetsplats. Entropi SAB blir då en del av ert miljöarbete och miljöplan. Vi finns med för konsultation och stöttning vid händelse då olyckan är framme.

 

Containern är utrustad med miljövänliga absorbenter som är av högsta kvalité, samt utrustning för att ta hand om kontaminerat absorb-avfall. Det ombesörjer vi sedan till deponi. Containern kan även behovsanpassas för er verksamhet. Vi har redan idag grundutrustade containers som är redo för uppställning ute på ert projekt.

 

Vid större utsläpp finns vi alltid tillgängliga för akuta åtgärder och konsultation.

 

Kontakta oss på Entropi SAB: 

Marcus Svensson 

0708-623520

 

Innehåll i en av våra grundutrustade containers: 

• Float Absorb-torvgranulat

• Float Absorb-länsar

• Safesorb granulat

• Oil-Only Absorberande duk

• Brunnstätningar 2 st.

• Spill-kar 3 st.

• Fat för kontaminerat absorbavfall

• Oljebeständiga plastsäckar 10 st.

• Utrustning för upptagning

• Container med nätanslutning för belysning med låsbara containerdörrar.

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.