FLOAT ABSORB

Float Absorb är ett torvgranulat, en termiskt behandlad naturprodukt, helt utan kemiska tillsatser. 

 

     Tillverkningsprocess:

  • Torven upphettas till ca 300 grader och strax före den börjar brinna avbryts processen.
  • Torven utvecklar då ett harts som täcker hela granulatens yta.
  • Hartsen absorberar inte vatten utan enbart oljeprodukter.
  • När oljeförorenat vatten passerar genom Float Absorben, absorberas enbart oljan (petroleum) och släpper endast igenom det renade vattnet.
  • Float Absorb-granulaten ändrar sin färg från brun till svart när den är mättad av olja.

 

Användning vid sanering:

Vid spill av petroleumprodukter på land placerar man Float Absorben på oljan, och eller bensinen. Efter en stund kommer Float Absorben ha absorberat upp petrouelumprodukterna, och kan därefter sopas upp och föras iväg för deponering.

 

Vid sanering av förorenat vatten strör man Float Absorb över vattnet, eller använder det i länsar (se bild nedan). Sedan låter man det dra till sig oljan, för att sedan samla ihop det för deponering. Fördelen med Float Absorb vid vattensanering är att det inte sjunker. Det innebär att man inte behöver arbeta under tidspress, som man behöver göra med andra medel med begränsad flyttid. 

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårt larmnummer:

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Kontakta oss