Larmnummer 020-38 39 00

ENTROPIMETODEN

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor. Saneringen sker med hjälp av en absorbent som har den unika förmågan att suga upp petroleumprodukter utan vattenupptag. Föroreningarna i jorden sönderdelas sedermera till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

 

KOMPOSTERING

Vid kompostering av oljeförorenade jordmassor kan Float Absorb användas som en bädd, men också blandad med den förorenade jorden. På så vis kan Float Absorben placeras placeras direkt på marken. Alla petroleumprodukter absorberas och således kan jordmassorna återgå till naturen. 

 

 

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårat larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.