ENTROPIMETODEN

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor. Saneringen sker med hjälp av en absorbent som har den unika förmågan att suga upp petroleumprodukter utan vattenupptag. Föroreningarna i jorden sönderdelas sedermera till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

 

KOMPOSTERING

Vid kompostering av oljeförorenade jordmassor kan Float Absorb användas som en bädd, men också blandad med den förorenade jorden. På så vis kan Float Absorben placeras direkt på marken. Alla petroleumprodukter absorberas och således kan jordmassorna återgå till naturen. 

 

 

Larmnummer

Vid akuta händelser kan du ringa vårat larmnummer.

020-38 39 00

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller undrar över något?

031-50 88 55