Specialister på oljesanering sedan 2001

Vi är specialiserade på akuta och planerade saneringsuppdrag av petroleumprodukter på land och vatten.

 

Vi finns i Västra Götaland & Hallands län.

Ring 020-38 39 00

Akut och planerad oljesanering på land & vatten

Entropi SAB är specialiserade på akut och planerad oljesanering. Vi har lång erfarenhet och kunskap av oljesanering och kan på ett effektivt sett sanera både på land och i vatten. Vi sanerar alla typer av oljebaserade produkter såsom olja, bensin och diesel.

Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande, och bör därför saneras snabbast möjligt. Om det inte hanteras skyndsamt kan natur och miljö ta stor skada. Kontakta oss direkt eller läs mer om våra metoder nedan.


Varmt välkommen till ditt proffs på oljesanering, Entropi SAB.

Metoder avseende oljesanering

Entropimetoden & kompostering

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Vår fordonspark

Vår fordonspark. Här listar vi våra fordon, larmbilar och bussar. Vi har även en rad båtar till vår befogenhet. 

 

Alla våra fordon kan vi transpotera så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

 

 

Se fordonspark

Saneringscontainer


Saneringscontainer för uthyrning. Entropi erbjuder uthyrning av containrar för proaktiv miljöhantering vid händelse av oljeutsläpp. 

 

Låter det intressant? Läs mer nedan!

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Face-avskiljare

Face-avskiljare, mobilt reningsverk. Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk som ofta används i samband med akuta saneringsuppdrag. 

Oljeskimmers

Oljeskimmers. Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Entropi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

 

Läs mer