Larmnummer 020-38 39 00

Specialister på oljesanering sedan 2001

Vi är specialiserade på akuta och planerade saneringsuppdrag av petroleumprodukter på land och vatten.

 

Vi finns i Västra Götaland & Hallands län.

Ring 020-38 39 00

Akut och planerad oljesanering på land & vatten

Entropi SAB är specialiserade på akut och planerad oljesanering. Vi har lång erfarenhet och kunskap av oljesanering och kan på bästa sätt sanera både på land och i vatten. Vi sanerar alla typer av oljebaserade produkter såsom olja, bensin och diesel.

Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande, och bör därför saneras snabbast möjligt. Om det inte hanteras skyndsamt kan natur och miljö ta stor skada. Kontakta oss direkt eller läs mer om våra metoder nedan.


Varmt välkommen till ditt proffs på oljesanering, Entropi SAB.

Metoder avseende oljesanering

Entropimetoden & kompostering

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Vår fordonspark

Här listar vi våra fordon, larmbilar och bussar. Vi har även en rad båtar till vår befogenhet. 

 

Alla våra fordon kan vi transpotera så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

Saneringscontainer


Entropi erbjuder uthyrning av containrar för proaktiv miljöhantering vid händelse av oljeutsläpp. 

 

Låter det intressant? Läs mer nedan!

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Face-avskiljare

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk som ofta används i samband med akuta saneringsuppdrag. 

Oljeskimmers

Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Entropi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 

 

Läs mer

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.