Larmnummer 020-38 39 00

Specialister på oljesanering sedan 2001

Vi är specialiserade på akuta saneringsuppdrag av petroleumprodukter
på land och vatten. Vi finns i Västra Götaland & Hallands län.

Ring 020-38 39 00

Akut och planerad oljesanering på land & vatten

Entropi SAB är specialiserade på akut och planerad oljesanering. Vi har lång erfarenhet och kunskap av oljesanering och kan på bästa sätt sanera både på land och i vatten. Vi sanerar alla typer av oljebaserade produkter såsom olja, bensin och diesel m.m.

Oljeutsläpp och oljeföroreningar är starkt miljöförstörande, och bör därför saneras så snabbt som möjligt. Låter man oljebaserade produkter vara, orsakas skada under lång tid på natur och miljö. Kontakta oss direkt eller läs mer om våra metoder nedan.
Varmt välkommen till ditt proffs på oljesanering, Entropi SAB.

Metoder avseende oljesanering

Entropimetoden

Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Vår fordonspark

Här listar vi våra fordon, allt från larmbilar till större truckar och fyrhjulingar. 
Vi har även en rad båtar till vår befogenhet, alla våra fordon kan vi transportera så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

Face-avskiljare

Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk och används ofta i samband med larm via SOS vid akuta saneringsuppdrag. När olyckan är framme är det ett måste att inte låta omständigheterna sätta käppar i hjulet. 

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Kompostering

Genom att använda Float Absorb som bädd men också som inblandad med den förorendade jorden gör att den kan läggas direkt på marken. Alla petroleumprodukter absorberas och efter komposteringen kan jorden återvända till användning

Oljeskimmers

Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Vi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm,  för att på bästa sätt uppnå ett bra resultat och kunna agera i alla lägen. 

 

 

Mer om skimmer

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook