Entropi SAB - Est. 2001

Entropi sanering är specialiserade på akuta och planerade saneringsuppdrag av petroleumprodukter på land, i vatten och i samband med akuta oljeläckage. Din partner vid oljesanering i Västra Götaland och Hallands län.

Ring 020-38 39 00

ENTROPI SAB - VID OLJESANERING

Vi finns som en resurs till räddningstjänsten vid trafikolyckor och i samband med akuta oljeläckage i Västra Götaland Hallands län. 

I dagsläget har vi avtal med merparten av försäkringsbolagen i Sverige. 

Entropi SAB har jour och utför uppdrag dygnet runt, året runt! I samarbete med SOS-alarm.

Kontakta oss vid frågor om miljösanering

Vill du ha mer information eller undrar över något?

Oljesanering i Västra Götaland & Hallands län

I samband med trafikolyckor kan större oljeutsläpp uppstå. Entropi SAB sanerar petroleumprodukter och minimerar därmed miljöpåverkan och skador. Det är alltid viktigt att spridningen stoppas snabbt och att saneringen kommer igång snarast möjligt.

Vi samarbetar med SOS-alarm och har jour dygnet runt, året runt.

Effektiva oljesanerings- metoder

Göteborg, Västra götaland, sos, sos alarm, entropi, Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns,

Entropimetoden & kompostering

Entropimetoden och kompostering. Genom biologisk nedbrytning utan kemiska tillsatser behandlar vi uppgrävda jordmassor på ett säkert sätt så att föroreningen sönderdelas till ofarliga restprodukter i form av koldioxid och vatten.

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, fordonspark, bil, släpvagn, mbsprinter, ledningsbil, volvoxc90, cataglob, aronet18spoa, aronet23,5

Vår fordonspark

Vår fordonspark. Här listar vi våra fordon, larmbilar och bussar. Vi har även ett antal båtar till vår befogenhet. 

 

Alla våra fordon kan transpoteras så att vi kan nå olycksplatser på avlägsna områden. 

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, saneringscontainer, saneringsprodukter, uthyrning, oljeutsläpp, saneringsprodukter, miljövänlig, sos alarm, Float Absorb-torvgranulat • Float Absorb-länsar • Safesorb granulat • Oil-Only Absorberande duk • Brunnstätningar 2 st. • Spill-kar 3 st. • Fat för kontaminerat absorbavfall • Oljebeständiga plastsäckar 10 st. • Utrustning för upptagning • Container med nätanslutning för belysning med låsbara containerdörrar

Hyr saneringscontainer

Entropi erbjuder uthyrning av saneringscontainrar för proaktiv miljöhantering vid händelse av oljeutsläpp. 

 

Låter det intressant? Läs mer nedan!

 

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, granulat, absorbering, safesorb,

Float Absorb

Float Absorb omvandlar tillsammans med organiska ämnen oljeförorenad jord till odlingsbar på 7 till 15 veckor. Absorben tar upp alla oljerester - ingen olja följer med lakvattnet ner i marken.

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, vattenrening, faceavskiljare,

Face-avskiljare 

Face-avskiljare, mobil vattenrening. Våra reningsverk är utrustade med dieseldrivna elverk som oftast används i samband med akuta saneringsuppdrag.  

 

Entropimetoden, kompostering, entropi, entropisanering, entropisab, oljesanering, miljösanering, sanering, petroleumprodukter, FloatAbsorb, Float Absorb, absorbenter granulat, länsor, oil boom, saneringsuppdrag, oljelänsor, läns, oljeskimmers, avskiljning, 600 mm

Oljeskimmers

Vi använder oljeskimmers för effektiv avskiljning av olja och andra vätskor. Entropi har en skimmer på 600 mm och en på 410 mm, allt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.   

RING OSS DIREKT: 020 - 38 39 00

Vi uppskattar era åsikter

För oss är det viktigt att veta vad våra kunder tycker därför värdesätter vi era tankar väldigt högt.

Lämna gärna en recension.