Larmnummer 020-38 39 00

Länsning runt sjunken båt på Hisingen 2018-12-21

Oljeläckage från truck Göteborg 2018-12-21

Dieselläckage från personbil Torup 2018-12-21

Spill av drivmedel Göteborg 2018-12-18

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2018-12-17

Oljeläckage från båt Göteborg 2018-12-14

Rivning av mindre byggnad Kungsbacka 2018-12-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-12-13

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-12-12

Utläggning av länsor runt båt Drömmarnas kaj Göteborg 2018-10-12

Oljeläckage i bäck Varberg 2018-12-10

Läckage eldningsolja från cistern Kungsbacka 2018-12-10

Dieselläckage från uppställd båt Göteborg 2018-12-08

Slamsugning dagvattenbrunnar efter oljeläckage Göteborg 2018-12-06

Upptagning av gammal dieselcistern Kungsbacka 2018-12-03

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-11-23

Oljeläckage Göteborg 2018-11-22

Lastbilsolycka Göteborg 2018-11-20

Dieselläckage från båt i Fiskebäck 2018-11-14

Oljeläckage från buss Torslanda 2018-11-09

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2018-11-07

Lastbilsolycka Rv.40 Landvetter 2018-11-03

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-11-02

Sanering efter dieselläckage Vänersborg 2018-11-01

Lastbilsolycka Timmele 2018-10-21

Hydrauloljeläckage Ale 2018-10-25

Dieselläckage Kungsbacka 2018-10-25

Oljeläckage Bergslagsgatan Göteborg 2018-10-23

Lastbilsolycka E6 Kungsbacka 2018-10-22

Oljeläckage från buss Mölndal 2018-10-18

Rening av grundvatten Göteborg 2018-10-11

Dieselläckage från buss Göteborg 2018-10-10

Lastbilsolycka Nössemark ED 2018-10-02

Dieselläckage från buss Hjällbo Göteborg 2018-10-01

Lastbilsolycka E20 Alingsås 2018-09-30

Lastbilsolycka Rv.41 Viskafors 2018-09-30

Dieselläckage tappad tank Kungälv 2018-09-26

Tömning av liten kassun Hedared 2018-09-26

Oljeläckage Lerum 2018-09-25

Oljeläckage Kungälv 2018-09-21

Rengöring av trafo. kassun Trollhättan 2018-09-21

Lastbilsolycka Göteborg 2018-09-21

Dieselläckage Varberg 2018-09-20

Oljeläckage Kyrkbytorget Göteborg 2018-09-17

Dieselläckage Hovås 2018-09-17

Lastbilsolycka Kungälv 2018-09-11

Oljeläckage Ringön Göteborg 2018-09-10

Dieselläckage Munkedal 2018-09-06

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2018-09-03

Trafikolycka Partille 2018-08-30

Hydrauloljeläckage från fartyg Älvsborgshamnen 2018-08-28

Brand i personbil Göteborg 2018-08-23

Oljeläckage Bollebygd 2018-08-22

Lastbilsolycka rv.40 Rångedala 2018-08-21

Traktorolycka Vinninga 2018-08-17

Dieselläckage i maskinhall Vara 2018-08-17

Lastbilsolycka Marstrandsvägen Kungälv 2018-08-16

Dieselläckage från personbil Kungälv 2018-08-14

Dieselläckage från lastbil Smålandstenar 2018-08-13

Dieselläckage från lastbil Varberg 2018-08-13

Lastbilsolycka Orust 2018-08-10

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2018-08-09

Lastbilsolycka Göteborg 2018-08-09

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2018-08-08

Oljeläckage från buss Mölnlycke 2018-08-08

Oljeläckage Billingsfors 2018-08-08

Brand i grävmaskin Orust 2018-08-05

Dieselläckage Öckerö 2018-09-03

Rengöring av dagvattenledning Göteborg 2018-08-02

Sanering av parafin Lerum 2018-07-30

Utsläpp av parafin Lerum 2018-07-25

Dieselläckage på vägbana Öjersjö 2018-07-19

Dieselläckage Trollhättan 2018-07-19

Dieselläckage från buss Lindome 2018-07-16

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2018-07-16

Rening av vatten vid fasadtvätt Göteborg 2018-07-03

Rengöring av dagvattenledning Göteborg 2018-06-30

Dieselläckage från tankbil i centralpåfyllning Falkenberg 2018-06-29

Dieselläckage från tankbil Göteborg 2018-06-28

Hydrauloljeläckage från lastbil vid betongstation Mölndal 2018-06-26

Sanering av vägbana efter trafikolycka E6 Fjärås 2018-06-25

Sanering efter lastbilsolycka väg 47 Falköping 2018-06-22

Lastbilsolycka väg 47 Gökhem Falköping 2018-06-21

Utläggning av absorberande länsor runt sjunken båt Göteborg 2018-06-20

Borttagning av släcksten i kassun Varberg 2018-06-20

Oljeläckage i bussgarage Göteborg 2018-06-19

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-06-18

Dieselläckage från tankbil Kareby Kungälv 2018-06-17

hydrauloljeläckage från skylift Kungälv 2018-06-14

Slamsugning av olja/vatten i schakt Göteborg 2018-06-13

Dieselläckage från mindre lastbil Göteborg 2018-06-12

Borttagning av släcksten i kassun under transformator Göteborg 2018-06-12

Brand i sopbil (gasbil) Göteborg 2018-06-11

Dieselläckage från buss efter tappad tank Alingsås 2018-06-11

Oljeläckage i ställverk Varberg 2018-06-11

Rengöring av dagvattenledning Göteborg 2018-06-09

Schaktningsarbeten Halmstad 2018-06-08

Lastbilsolycka Eskilsby Härryda 2018-06-08

Hydrauloljeläckage från kranbil Tjörn 2018-06-08

Toppsugning av olja i Stora ån Göteborg 2018-06-07

Dieselläckage från tankbil Falköping 2018-06-07

Dieselläckage från tankbil Arendal Göteborg 2018-06-07

Sanering tjockolja i dike Mölnlycke 2018-06-05

Brand i personbilar Göteborg 2018-06-04

Lastbilsolycka väg 161 Bokenäs Uddevalla 2018-06-04

Sanering av färg på lastbilsflak samt asfalt Göteborg 2018-06-04

Sanering av betongkassun Gislaved 2018-06-04

Lastbilsolycka E45:an Mellerud 2018-06-03

hydrauloljeläckage från kranbil Borås 2018-06-01

Sanering efter bilbrand Tuvevallen Göteborg 2018-05-31

Hydrauloljeläckage från kranbil Vargön 2018-05-31

Utsläpp av rapsolja Göteborg 2018-05-30

Utläggning länsor i bäck Varberg 2018-05-29

Trafikolycka personbil Göteborg 2018-05-29

Upptagning av gammal bensincistern Göteborg 2018-05-28

Trafikolycka väg 44 Lidköping 2018-05-26

Läckage av formolja från container Exportgatan Göteborg 2018-05-21

Oljeläckage från lift Utby Partille 2018-05-19

Oljeläckage Mölndalsvägen Göteborg 2018-05-18

Oljeläckage från lastbil Rv. 41 Berghem 2018-05-18

Lastbilsolycka på väg 830 Gunnarps-Lunnagård Falkenberg 2018-05-15

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-05-12

Oljeläckage i samband med trafikolycka väg 154 Falkenberg 2018-05-11

Schaktningsarbeten Halmstad 2018-05-11

Omhändertagande av dumpade oljefat vid väg 153 Ullared 2018-05-09

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2018-05-09

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2018-05-09

Lastbilsolycka väg 195 Fågelås Hjo 2018-05-07

Dieselläckage lastbilsolycka väg 172 Lane Uddevalla 2018-05-06

Läckage okänt ämne Älvsborgshamnen 2018-05-04

Dieselläckage från lastbil på bensinstation Reftele 2018-05-02

Dieselläckage från lastbil på bensinstation Reftele 2018-05-02

Oljeläckage från personbil vid bärgning Angered 2018-05-02

Dieselläckage från lastbil Tvååker Halmstad 2018-04-30

Oljeupptagning med skimmer i branddamm Halmstad 2018-04-30

Borttagning övre jordlager med grävsug Halmstad 2018-04-30

Oljeläckage från bussar Partille 2018-04-28

Slamsugning av brunnar samt spolning Göteborg 2018-04-28

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-04-26

Saneering efter lastbilsolycka Göteborg 2018-04-25

Utläggning av länsa efter sjunken båt på Orust 2018-04-23

Framschaktning av gammal cister för rengöring Göteborg 2018-04-23

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-04-20

Oljeläckage från maskin i Fiskebäck 2018-04-20

Oljeläckage från personbil Göteborg 2018-04-19

Utläggning av länsor vid utlopp till Ätran Falkenberg 2018-04-16

Upptagning oljeföror. jord i våtmark med grävsug Halmstad 2014-04-16

Utläggning länsa efter oljeläckage Fiskebäck 2018-04-16

Dieselläckage från mindre lastbil Göteborg 2018-04-11

Läckage från kemfat Göteborg 2018-04-09

Oljesanering efter dieselläckage Torup 2018-04-06

Utläggning länsor i Mölndalsån efter oljeutsläpp 2018-04-06

Läckage av kem från oljefat på trailer Göteborg 2014-04-04

Fortsatt sanering efter oljeläckage Halmstad 2018-04-03

Oljeläckage från buss Partille 2018-04-02

Schaktningsarbeten efter läckage olja/vatten Halmstad 2018-04-01

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-03-30

Hydrauloljeläckage från lastbil Varberg 2018-03-29

Brand i grävmaskin Partille 2018-03-28

Sandning av vägbana efter oljespill Varberg 2018-03-26

Utsläpp av olja/vatten i samband med vält cistern Halmstad 2018-03-24.

Bussolycka Ödsmål Stenungsunds 2018-03-22

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2018-03-22

Oljeläckage Kungälv 2018-03-21

Oljeläckage från buss Mölnlycke 2018-03-19

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-03-16

Lastbilsolycka Skara 2018-03-14

Hydrauloljeläckage från kran Sjömarken 2018-03-12

Dieselläckage Torup 2018-03-08

Lastbilsolycka E20 Skara 2018-03-08

Latsbilsolycka Tibro 2018-03-08

Oljeläckage från tankbil Strömstad 2018-03-08

Oljeläckage Älvängen 2018-03-07

Hydrauloljeläckage hamnen Göteborg 2018-03-06

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-03-03

Lastbilsolycka Arendal Göteborg 2018-03-02

Dieselläckage från lastbil Härryda 2018-02-28

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2018-02-28

Lastbilsolycka E6 Uddevalla 2018-02-28

Lastbilsolycka E45 Mellerud 2018-02-27

Lastbilsolycka E6 avfart Spekeröd 2018-02-23

Sanering efter dieselläckage Gamlestadsvägen Göteborg 2018-02-21

Sanering efter kemläckage från trailer Göteborg 2018-02-21

Sanering av transformatorstation Göteborg 2018-02-21

Lastbilsolycka E6 Uddevalla 2018-02-20

Lastbilsolycka Skara 2018-02-19

Lastbilsolycka Fjärås 2018-02-19

Rening av förorenat vatten Varberg 2018-02-16

Lastbilsolycka Ingetorpssjön Kungälv 2018-02-12

Oljeläckage från buss Göteborg 2018-02-09

Hydrauloljeläckage Göteborg 2018-02-03

Lastbilsolycka nr 2 Vedum 2018-02-02

Lastbilsolycka Vedum 2018-02-02

Oljeläckage i bäck Kungälv 2018-01-31

Tappad grävmaskin Alingsås 2018-01-30

Dieselläckage Orust 2018-01-25

Personbilsolycka Dalsjöfors 2018-01-25

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2018-01-23

Rening av dagvatten i damm via reningsverk Göteborg 2018-01-19

Vältning med tanksläp Månstad Tranemo 2018-01-16

Upptagning av olja i damm med skimmer Halmstad 2018-04-30

Kabelschakt för nya kablar Göteborg

Sanering efter vältning med lastbil i Färgelanda

Oljeläckage från eldningsoljecistern Kungälv

Lastbilsolycka g:a riksväg 41 Skene

Läckage på spillvattenledning Torslanda

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook