Larmnummer 020-38 39 00

Lastbilsolycka Trollhättan 2016-12-23

Lastbilsolycka Trollhättan 2016-12-23

Lastbilsolycka E20 Vara 216-12-20

Lastbilsolycka E20 Vara 216-12-20

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-12-11

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-12-11

Hydraulolje Göteborg 2016-12-11

Lastbilsolycka Lilla Edet 2016-12-08

Lastbilsolycka Lilla Edet 2016-12-08

Lastbilsolycka Lilla Edet 216-12-08

Lastbilsolycka Ulricehamn 2016-12-05

Lastbilsolycka Ulricehamn 2016-12-05

Oljeläckage i vattendrag Halmstad 2016-12-01

Oljeläckage i vattendrag Halmstad 2016-12-01

Oljeläckage i vattendrag Halmstad 2016-12-01

Brand i personbilar Tuve Göteborg 2016-11-28

Brand i personbilar

Tuve Göteborg 2016-11-28

Rening av vatten i trafo.kassun Vänersborg 2016-11-28

Rening av vatten i trafo.kassun Vänersborg 2016-11-28

Dieselläckage Munkedal 2106-11-23

Dieselläckage Munkedal 2016-11-23

Dieselläckage Munkedal 2016-11-23

Brand i byggnad Kungälv 2016-11-22

Brand i byggnad Kungälv 2016-11-22

Brand i byggnad Kungälv 2016-11-22

Städning efter brand/explosion i personbil Göteborg 2016-11-21

Städning efter brand/explosion i personbil Göteborg 2016-11-21

Hetvattentvätt Tjörn 2016-11-18

Hetvattentvätt Tjörn

2016-11-18

Dieselläckage Lerum 2016-11-17

Hetvattentvätt transformatorkassun 2016-11-17

Lastbilsolycka Falkenberg 2016-11-15

Lastbilsolycka E6:an Uddevalla 2016-11-08

Lastbilsolycka E6:an Uddevalla 2016-11-08

Dieselläckage från buss Göteborg 2016-11-07

Hydrauloljeläckage Mölndal 2016-11-03

Hydrauloljeläckage Mölndal 2016-11-03

Sanering av dike Gnosjö 2016-11-02

Sanering av dike Gnosjö 2016-11-02

Rening av vatten via Face1 avskiljare Göteborg 2016-11-01

Bensinläckage Sjövik 2016-10-31

Bensinläckage Sjövik 2016-10-31

Dieselläckage från lastbil E6:an Varberg 2016-10-28

Dieselläckage från lastbil E6:an Varberg 2016-10-28

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-10-28

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-10-28

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-10-28

Halkkörning Stora Holm 2016-10-28

Hetvattentvätt av transformatorkassun Borås 2016-10-26

Hetvattentvätt av transformatorkassun Borås 2016-10-26

Hydrauloljeläckage från skogsmaskin Grimsås 2016-10-25

Sanering av trafo.kassun Borås 2016-10-25

Oljeläckage från tank Kungälv 2016-10-19

Oljeläckage från tank Kungälv 2016-10-19

Oljeläckage från container Lerum 2016-10-18

Tankbilsolycka Hamburgsund

2016-10-15

Tankbilsolycka Hamburgsund 2016-10-15

Tankbilsolycka Hamburgsund 2016-10-15

Tanbilsolycka Hamburgsund 2016-10-15

Rening av vatten via Face2 avskiljare Borås 2016-10-14

Tvättning av husfasad efter hydrauloljeläckage från grävmaskin Bohus 2016-10-14

Hetvattentvätt efter oljeläckage i järnvägsspår 2016-10-14

Dieselläckage Göteborg 2016-10-11

Dieselläckage Göteborg 2016-10-11

Tvättning av fasad efter hydrauloljeläckage Göteborg 2016-10-07

Tvättning av fasad efter hydrauloljeläckage Göteborg 2016-10-07

Utläggning av absorberande länsa i dagvattendamm Varberg 2016-10-07

Dieselläckage från personbil Eurostop Halmstad 2016-10-04

Visning samt montering av släckvattenbarriärer Göteborgs Hamn 2016-10-04

Visning samt montering av släckvattenbarriärer Göteborg s Hamn 2016-10-04

Demontering/sanering av gammal dieselcistern Halmstad 2016-10-03

Demontering/sanering av gammal dieselcistern Halmstad 2016-10-03

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungsbacka 2016-09-30

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungsbacka 2016-09-30

Oljeläckage i vatten Göteborg 2016-09-29

Dieselläckage från lastbil Mårten Krakowgatan Göteborg 2016-09-29

Oljeläckage från grävmaskin Alingsås 2016-09-29

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-09-28

Oljeläckage vid Gasklockan

2016-09-28

Lastbilsolycka Kungälv 2016-09-28

Lastbilsolycka Kungälv 2016-09-28

Hetvattentvätt i ställverk 2016-09-27

Oljeläckage Säveån Göteborg 2016-09-23

Fortsatt kontroll av dammar Ulricehamn 2016-09-23

Utläggning av absorberande länsor Uddevalla Hamn 2016-09-22

Hetvattentvätt av trafo.kassun 2016-09-21

Hydrauloljeläckage Göteborg 2106-09-20

Hydrauloljeläckage Göteborgs Hamn 2016-09-16

Brand i personbil Göteborg 2016-09-15

Lastbilsolycka Dannike

216-09-14

Lastbilsolycka Dannike 20126-09-14

Läckge tallolja Billingsfors 2016-09-14

Läckage tallolja Billingsfors 2016-09-14

Brand i byggnad Alingsås 2016-09-14

Brand i byggnad Alingsås 2016-09-14

Dieselläckage Hällesåker 2016-09-13

Lastbilsvältning Göteborg 216-09-09

Lastbilsvältning Göteborg 2106-09-09

Hydrauloljeläckage Göteborg 2106-09-07

Vattenläcka Göteborg 2016-09-07

Vattenläcka Göteborg 2016-09-07

Sanering efter personbilsolycka Värsterlanda 2016-09-02

Dieselläckage Göteborg 2016-09-02

Hetvattentvätt trafo.bassäng 2016-09-01

Hetvattentvätt trafo.bassäng 2016-09-01

Lastbilsolycka Rv.40 Borås 2016-08-30

Lastbilsolycka Rv.40 Borås 2016-08-30

Lastbilsolycka Rv.40 Borås 2016-08-30

Lastbilsolycka E6 Kungsbacka 2016-08-29

Lastbilsolycka E6 Kungsbacka 2016-08-29

Lastbilsolycka E6 Kungsbacka 2016-08-29

Kontroll av förorening Hornborgarsjön 2016-08-26

Kontroll av förorening Hornborgarsjön 20126-08-26

Sanering av färg Göteborg 2016-08-19

Hydrauloljeläckage Kungälv 2016-08-19

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-08-19

Rening av grundvatten Smålandsstenar5 2016-08-18

Dieselläckage från lastbil Mariestad 2016-08-13

Dieselläckage från lastbil Mariestad 2016-08-13

Dieselläckage från lastbil Mariestad 2016-08-13

Personbilolycka Hajom 2016-08-12

Brand i maskin Göteborg 2016-08-08

Brand i maskin Göteborg 2016-08-08

Brand i maskin Göteborg 2016-08-08

Brand i lastbilar Göteborg 2016-08-06

Brand i lastbilar Göteborg 2016-08-06

Oljeläckage Halmstad 2016-08-05

Oljeläckage Halmstad 216-08-05

Oljeläckage i Viskan Borås 2016-08-02

Oljeläckage i Viskan Borås 2016-08-02

Oljeläckage i Viskan Borås 2016-08-01

Oljeläckage i Viskan Borås 2016-08-01

Oljeläckage i Viskan Borås 2016-08-01

Höbalar som vattenfilter Ulricehamn 2016-07-31

Oljeläckage från båt Fjärås 2016-07-30

Oljeläckage från båt Fjärås 2016-07-30

Dieselläckage från lastbil E20 Jung 2016-07-29

Dieselläckage från lastbil E20 Jung 2016-07-29

Oljeläckage från fabrik Gnosjö 2106-07-28

Oljeläckage från fabrik Gnosjö 2016-07-28

Oljeläckage från fabrik Gnosjö 2016-07-28

Hydrauloljeläckage Mölnlycke 2106-07-27

Sanering efter lastbilsolycka E20 Vara 2016-07-26

Sanering efter lastbilsolycka E20 Vara 2016-07-26

Spill av oljeslam på E45 Lödöse 2016-07-22

Spill av oljeslam på E45 Lösöse 2016-07-22

Spill av oljeslam på E45 Lödöse 2016-07-22

Brand i mindre lastbil Stenungsund 2016-07-22

Brand i mindre lastbil Stenungsund 2016-07-22

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-07-18

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-07-18

Dieselläckage från buss Göteborg 2016-07-16

Dieselläckage från buss Göteborg 2016-07-16

Trafikolycka personbil Frändefors 2016-07-15

Trafikolycka personbil Frändefors 2016-07-15

Lastbilsolycka Uddevalla 2016-07-15

Lastbilsolycka Uddevalla 2016-07-15

Lastbilsolycka Uddevalla 2016-07-15

Lastbilsolycka Uddevalla 2016-07-15

Brand i gasbuss Göteborg 2016-07-12

Brand i gasbuss Göteborg 2016-07-12

Oljeläckage Härryda 2016-07-07

Oljeläckage Härryda 2016-07-07

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-07-05

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricheman 2016-07-05

Olja i bäck Mellerud 2016-07-04

Olja i bäck Mellerud 2016-07-04

Olja i bäck Mellerud 2016-07-04

Dieselläckage från lastbil Björlanda 2016-06-29

Olycka med tåg/lastbil Kungälv 2016-06-23

Olycka med tåg/lastbil Kungälv 2016-06-23

Olycka med tåg/lastbil Kungälv 2016-06-23

Flerbilskrock E20 Jonsered 2016-06-22

Flerbilskrock E20 Jonsered 2016-06-22

Flerbilskrock E20 Jonsered 2016-06-22

Utläggning länsa runt båt Göteborg 2016-06-21

Lastbilsolycka Göteborg 2016-06-20

Lastbilsolycka Göteborg 2016-06-20

Lastbilsolycka Göteborg 2016-06-20

Lastbilsolycka Göteborg 2016-06-20

Sjunken båt Frihamnen Göteborg 2016-06-18

Rening av släckvatten vid brand i byggnad Överlida 2016-06-15

Rening av släckvatten vid brand i byggnad Överlida 2016-06-15

Rening av släckvatten vid brand i byggnad Överlida 2016-06-15

Dieselläckage från lastbil Tvååker 2016-06-15

Dieselläckage från lastbil Tvååker 2016-06-15

Hydrauloljeläckage från lastbil E6 Göteborg 2016-06-15

Hudrauloljeläckage från lastbil E6 Göteborg 2016-06-15

Hydrauloljeläckage från lastbil Kärna Kungälv 2016-06-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Kärna Kungälv 2016-06-14

Brand i personbil Borås 2016-06-12

Brand i personbil Borås 2016-06-12

Brand i personbil Borås 2016-06-12

Kabelschaktning Göteborg 2016-06-10

Kabelschaktning Göteborg 2016-06-10

Dieselläckage från lastbil Borås 2016-06-09

Dieselläckage från lastbil Borås 2016-06-09

Dieselläckage efter lastbilolycka väg 44 Lidköping 2016-06-09

Dieselläckage efter lastbilolycka väg 44 Lidköping 2016-06-09

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2016-06-09

Dieselläckage från cistern Gällinge 2016-06-08

Dieselläckage från cistern Gällinge 2016-06-08

Dieselläckage från cistern Gällinge 2016-06-08

Lastbilsolycka E45 Älvängen 2016-06-08

Lastbilsolycka E45 Älvängen 2016-06-08

Lastbilsolycka E45 Älvängen 2016-06-08

Lastbilsolycka E45 Älvängen 2016-06-08

Pumpning av trafo.bassäng Mellerud 2016-06-07

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 216-06-07

Bensinläckage i motorbåt Björlanda Kile 2016-06-04

Bensinläckage i motorbåt Björlanda Kile 2016-06-04

Lastbilsolycka väg 26 Oskarström 2016-06-01

Lastbilsolycka väg 26 Oskarström 2016-06-01

Lastbilsolycka väg 26 Oskarström 2016-06-01

Lastbilsolycka väg 26 Oskarström 2016-06-01

Sanering färg Kungsbacka 2016-05-31

Sanering färg kungsbacka 2016-05-31

Oljeläckage från buss Göteborg 2016-05-29

Oljeläckage från buss Göteborg 2016-05-29

Dieselläckage i samband med åverkan Skepplanda 2016-05-27

Dieselläckage i samband med åverkan Skepplanda 2016-05-27

Dieselläckage i samband med åverkan Skepplanda 2016-05-27

Dieselläckage i samband med åverkan Skepplanda 2016-05-27

Oljeläckage från buss Göteborg 2016-05-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2016-05-24

Upptagning av olja med skimmer Sjuntorp 2016-05-23

Dieselläckage ut i damm Sjuntorp 2016-05-22

Dieselläckage ut i damm Sjuntorp 2016-05-22

Dieselläckage ut i damm Sjuntorp 2016-05-22

Hetvattentvätt av trafo.kassun Vedum 2016-05-20

Hetvattentvätt av trafo.grop Vedum 2016-05-20

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-05-19

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-05-19

Dieselläckage från buss Göteborg 2016-05-18

Dieselläckage från buss Göteborg 2016-05-18

Oljeläckage från fabrik Skåpafors 2016-05-18

Oljeläckage från fabrik Skåpafors 2016-05-18

Oljeläckage från fabrik Skåafors 2016-05-18

Sanering av hydraulolja på båt 2016-05-17

Sanering av hydraulolja på båt 2016-05-17

Brand i bil Lerum 2016-05-13

Brand i bil Lerum 2016-05-13

Oljeläckage från maskin Gnosjö 2016-05-12

Oljeläckage från maskin Gnosjö 2016-05-12

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2016-05-10

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2016-05-10

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2016-05-10

Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2016-05-09

Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2016-05-09

Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2016-05-09

Lastbilsolycka Rv.40 Ulricehamn 2016-05-09

Lastbilsolycka E6 Morup 2016-05-04

Lastbilsolycka E6 Morup 2016-05-04

Lastbilsolycka E6 Morup 2016-05-04

Lastbilsolycka E6 Morup 2016-05-04

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2016-05-04

Brand i hjullastare Gnosjö 2016-05-02

Brand i hjullastare Gnosjö 2016-05-02

Brand i hjullastare Gnosjö 2016-05-02

Kabelarbeten Kviberg Göteborg 2016-04-29

Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2016-04-29

Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2016-04-29

Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2016-04-29

Lastbilsolycka Tidaholm 2016-04-28

Lastbilsolycka Tidaholm

2016-04-28

Lastbilsolycka Tidaholm 2016-04-28

Dieselläckage lastbilsolycka Hedekas 2016-04-28

Dieselläckage lastbilsolycka Hedekas 2016-04-28

Dieselläckage från lastbil Öxabäck 2016-04-26

Framschaktning av oljekabel Kviberg 2016-04-26

Hydrauloljeläckae från lastbil Särö 2016-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil

Göteborg 2016-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil

2016-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil Näset Göteborg 2016-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil Näset Göteborg 2016-04-25

Brand i byggnad Säve 2016-04-25

Brand i byggnad Säve 2016-04-25

Dieselläckage Göteborg 2016-04-22

Dieselläckage Göteborg 2016-04-22

Dieselläckage Göteborg 2016-04-22

Framtagning av oljekablar Göteborg 2016-04-19

Framtagning av oljekablar Göteborg 2016-04-19

Lastbilsolycka Göteborg 2016-04-18

Lastbislolycka Göteborg 2016-04-18

Lastbilsolycka Göteborg 2016-04-18

Lastbilsolycka Tanumshede

2016-04-17

Lastbilsolycka Tanumshede 2016-04-17

Lastbilsolycka

Tanumshede 2016-04-17

Brand i ställverk Vänersborg 2016-04-12

Brand i ställverk Vänersborg 2016-04-12

Brand i personbil Borås 2016-04-12

Brand i personbil Borås 2016-04-12

Rening av schaktvatten Borås 2016-04-12

Dieselläckage från trailer Göteborg 2016-04-11

Dieselläckage från trailer Göteborg 2016-04-11

Slamsugning av olja i dagvattenbrunn Göteborg 2016-04-11

Rening av tvättvatten efter fasadtvätt Göteborg 2016-04-08

Testkörning med nya filter för maximal vattenrening 2016-04-07

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungälv 2016-04-07

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungälv 2016-04-07

Lastbilsolycka Skene 2016-04-07

Lastbilsolycka Skene 2016-04-07

Lastbilsolycka Skene 2016-04-07

Oljeläckage Järnbrott Göteborg 2016-04-06

Oljeläckage Järnbrott Göteborg 2016-04-06

Dieselläckage från lastbil Borgstena 2016-04-05

Dieselläckage från lastbil Borgstena 2016-04-05

Oljeläckage Henån Orust 2016-04-05

Oljeläckage henån Orust 2016-04-05

Oljeläckage Linneryd 2016-04-04

Oljeläckage Linneryd 2016-04-04

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2016-03-31

Dieselläckage Brottkärr Göteborg 2016-03-24

Dieselläckage Brottskärr Göteborg 2016-03-24

Övervakning lyft Göteborg 2016-03-23

Dieselläckage från buss Orust 2016-03-19

Dieselläckage från buss Orust 2016-03-19

Hydrauloljeläckage efter åverkan Hillerstorp 2016-03-16

Hydrauloljeläckage efter åverkan Hillerstorp 2016-03-16

Vält pålkran Varberg 2016-03-14

Vält pålkran Varberg 2016-03-14

Vält pålkran Varberg 2016-03-04

Dieselläckage Göteborg 2016-03-14

Dieselläckage Göteborg 2016-03-14

Sanering efter bussolycka

väg 26 Hyltebruk 2016-03-08

Läckage skumvätska Göteborg 2016-03-07

Oljespill Eketrägatan Göteborg 2016-03-06

Lastbilsolycka Örby 2016-03-04

Lastbilsolycka Örby 2016-03-04

Lastbilsolycka Örby 2016-03-04

Lastbilsolycka E 45 Åmål 2016-03-04

Lastbilsolycka E 45 Åmål 2016-03-04

Lastbilsolycka E 45 Åmål 2016-03-04

Lastbilsolycka E 45 Åmål 2016-03-04

Dieselläckage från lastbil Högsbo Göteborg 2016-03-03

Dieselläckage från lastbil Hösbo Göteborg 2016-03-03

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2016-03-02

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2016-03-02

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2016-03-02

Hydrauloljeläckage från lastbil Trollhättan 2016-03-02

Hydrauloljeläckage fråb lastbil Trollhättan 2016-03-02

Brand i lastbil Alingsås 2016-03-01

Brand i lastbil Alingsås 2016-03-01

Hydrauloljeläckage Orust 2016-02-29

Hydrauloljeläckage

Orust 2016-02-29

Läckage eldningsolja i källare Burseryd 2016-02-26

Läckage eldningsolja i källare Burseryd 2016-02-26

Oljesanering Livered 2016-02-25

Oljesanering Livered 2016-02-25

Oljeläckage från grävmskin Göteborg 2016-02-25

Oljeläckage från grävmskin Göteborg 2016-02-25

Dieselläckage från lastbil Sisjön Göteborg 2016-02-24

Dieselläckage från lastbil Sisjön Göteborg 2016-02-24

Dieselläckage från lastbil Sisjön Göteborg 2016-02-24

Trafikolycka väg 47 Falöping 2016-02-22

Trafikolycka väg 47 Falköping 2016-02-22

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-02-19

Hydrauloljeläckage Göteborg 2016-02-19

Utläggning av skärmlänsa runt sjunken båt Göteborg 2016-02-18

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2016-02-16

Dieselläckage från lastbil Kunmgälv 2016-02-16

Dieselläckage Alafors 2016-02-12

Dieselläckage Alafors 2016-02-12

Dieselläckage Alafors 2016-02-12

Oljeläckage Orust 2016-02-11

Dieselläckage i bäck Falkenberg 2016-02-11

Utläggning av länsa runt sjunken båt Göteborg 2016-02-11

Utläggning av länsor runt sjunken båt Göteborg 2016-02-11

Provtagning efter dieselläckage i mark Fjällbacka 2016-02-09

Sanering efter dieselläckage från lastbil Hyltebruk 2016-02-08

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2016-02-04

Trafikolycka E20 Jonsered 2016-02-04

Trafikolycka E 20 Jonsered 2016-02-04

Trafikolycka E20 Jonsered 2016-02-04

Trafikolycka E20 Jonsered 2016-02-04

Lastbilsolycka Borås 2016-02-03

Lastbilsolycka Borås 2016-02-03

Rening av schaktvatten vid byggarbetsplats Göteborg 2016-02-03

Läckage av kem från IBC-kärl Göteborg 2016-02-02

Läckage av kem från IBC-kärl Göteborg 2016-02-02

Läckage av trafo.olja Mölnlycke 2016-02-02

Läckage av trafo.olja Mölnlycke 2016-02-02

Oljeläckage från maskin Hunnebostrand 2016-01-29

Läckage av servoolja från lastbil Kungälv 2016-01-27

Läckage av servoolja från lastbil Kungälv 2016-01-27

Hydrauloljeläckage från kran Mölnlycke 2016-01-26

Hydrauloljeläckage

från kran Mölnlycke 2016-01-26

Rening av vatten i bergrum 2016-01-26

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-01-25

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-01-25

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-01-25

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2016-01-22

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2016-01-22

Läckage av kem på trailer Göteborg 2016-01-22

Läckage av kem på trailer Göteborg 2016-01-22

Lastbiolsolycka E6 Liseberg 2016-01-20

Lastbilsolycka E6 Liseberg 2016-01-20

Lastbilsolycka E6 Liseberg 2016-01-20

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-01-18

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2016-01-18

Sanering efter läckage av lim Göteborg 2016-01-11

Sanering efter läckage av lim Göteborg 2016-01-11

Sanering efter lastbilsolycka Väröbacka 2016-01-11

Lastbilsolycka E6 Väröbacka 2016-01-09

Lastbilsolycka E6 Väröbacka 2016-01-09

Lastbilsolycka E6 Väröbacka 2016-01-09

Lastbilsolycka väg 184 Falköping 2016-01-08

Lastbilsolycka E20 Lagmansholm 2016-01-08

Lastbilsolycka E20 Lagmansholm 2016-01-08

Sanering av glykol i byggnad Göteborg 2016-01-08

Lastbilsolycka E6 Slöinge 2016-01-06

Lastbilsolyck E6 Slöing 2016-01-06

Dieselläckage Svenljunga 2016-01-04

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook