Larmnummer 020-38 39 00

Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23

Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23

Lastbilsolycka Mölnlycke 2015-12-23

hydrauloljeläckage Tjörn 2015-12-21

Hydrauloljeläckage Tjörn 2015-12-21

Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21

Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21

Tappad grävmaskin Kungälv 2015-12-21

Oljeläckage Mölnlycke 2015-12-18

Oljeläckage Mölnlycke 2015-12-18

Flyttning av transformator Göteborg 2015-12-17

Flyttning av transformator Göteborg 2015-12-17

Oljeläckage transformator Ulricehamn 2015-12-15

Oljeläckage tranformator Ulricehamn 2015-12-15

Lastbilsolycka Alingsås 2015-12-15

Lastbilsolycka Alingsås 2015-12-15

Brand i lastbil Göteborg 2015-12-15

Brand i lastbil Göteborg 2015-12-13

Dieselläckage Göteborg 2015-12-12

Dieselläckage Göteborg 2015-12-12

Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11

Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11

Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11

Lastbilsolycka väg 154 Falkenberg 2015-12-11

Bensinläckage från tankbil Hyltebruk 2015-12-09

Bensinläckage från tankbil Hyltebruk 2015-12-09

Hydrauloljeläckage

Kortedala 2015-12-08

Brand i trailer E6 Tanumshede 2015-12-02

Brand i trailer E6 Tanumshede 2015-12-02

Lastbilsolycka Rv.40 Rångedala 2015-11-30

Lastbilsolycka Rv 40 Rångedala 2015-11-30

Vältning med grävmaskin Kungälv 2015-11-30

Hydraloljeläckage Alingsås 2015-11-28

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-11-27

Hydrauloljeläckage

Göteborg 2015-11-27

Oljeläckage Orust 2015-11-25

Hydrauloljeläckage

Säve 2015-11-24

Oljespill Ellös Orust 2015-11-22

Oljeläckage Göteborg 2015-11-20

Oljeläckage Göteborg 2015-11-20

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2015-11-19

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-11-13

Lastbilsolycka Lindome 2015-11-10

Lastbilsolycka Lindome 2015-11-10

Sanering Dalsjöfors 2015-11-10

Sanering Dalsjöfors 2015-11-10

Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09

Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09

Lastbilsolycka E20 Lerum 2015-11-09

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09

Diieselläckage från lastbil Göteborg 2015-11-09

Dieselläckage Göteborg 2015-11-08

Lastbilsolycka Mjöbäck 2015-11-06

Lastbilsolycka Mjöbäck 2015-11-06

Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-03

Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05

Latsbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05

Lastbilsolycka väg 26 Hyltebruk 2015-11-05

Rening oljeförorenat vatten Göteborg 2015-11-03

Sanering tallolja Göteborg 2015-10-29

Sanering tallolja Göteborg 2015-10-29

Dieselläckage Herrljunga 2015-10-29

Dieselläckage Herrljunga 2015-10-29

Oljeläckage Göteborg 2015-10-28

Lastbilsolycka rv.40 Kallebäck 2015-10-22

Lastbilsolycka rv.40 Kallebäck 2015-10-22

Lastbislolycka Seglora 2015-10-26

Lastbilsolycka Seglora 2015-10-26

Lastbilsolycka Göteborg 2015-10-22

Sanering av markområde Göteborg 2015-10-20

Tätning av dieselläcka på tankbil Lidköping 2015-10-15

Slamsugning av dagvattenkassun Göteborg 2015-10-13

Brand i grävmaskin Kungälv 2015-10-12

Brand i båt Göteborg 2015-10-12

Brand i båt Göteborg 2015-10-12

Dieselläckage Ljung 2015-10-10

Vält grävmaskin Hönö 2015-10-09

Läckage av propylenglykol Orust 2015-10-09

Oljeutsläpp i dagvattenledning Göteborg 2015-10-08

Oljeläckage Orust 2015-10-07

Oljeläckage Orust 2015-10-07

Dieselläckage Orust 2015-10-03

Dieselläckage Orust 2015-10-03

Toppsugning av vattenyta i damm Göteborg 2015-10-02

Lastbilsolcyka tallolja Göteborg 2015-10-02

Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02

Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02

Lastbilsolycka tallolja Göteborg 2015-10-02

Slam i dagvatten damm Göteborg 2015-10-01

Oljeläckage från lastbil Alingsås 2015-09-24

Upptagning av diesel med skimmer Göteborg 2015-09-24

Dieselläckage i damm Göteborg 2015-09-23

Stulen oljecistern Ulricehamn

2015-09-19

Stulen oljecistern Ulricehamn 2015-09-19

Dieselläckage Göteborg 2015-09-18

Hydrauloljeläckage Varberg 2015-09-18

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-09-17

Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16

Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16

Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16

Lastbilsvältning Tanum 2015-09-16

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-09-15

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-09-15

Bärgning av båt Kungsbackafjorden 2015-09-13

Bärgning av båt Kungsbacka fjorden 2015-09-13

Dieselläckage från lastbil Kungälv 2015-09-10

Lastbilsolycka Härryda 2015-09-10

Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09

Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09

Lastbilsolycka Alingsås 2015-09-09

Hetvattentvätt av oljiga stenar Torslanda 2015-09-09

Upptagning av olja med skimmer vid sjunken båt Göteborg 2015-08-31

Oljeläckage Orust 2015-08-28

Oljeläckage Orust 2015-08-28

Dieselläckage Orust 2015-08-28

Dieselläckage efter

lastbilsolycka Lilla Edet 2015-08-27

Dieselläckage efter lastbilsolycka Lilla Edet 2015-08-27

Tvättning efter syraläckage Göteborg 2015-08-27

Tvättning efter syraläckage Göteborg 2015-08-27

Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26

Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26

Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26

Sjunken båt Lilla Bommen Göteborg 2015-08-26

Dieselläckage från tankbil Bollebygd 2015-08-26

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-08-26

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-08-26

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-08-25

Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21

Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21

Dieselläckage från lastbil i Spekeröd 2015-08-21

Hydrauloljeläckage från lastbil Överlida 2015-08-21

Hydrauloljeläckage från lastbil Överlida 2015-08-21

Hydraulojeläckage

från lastbil Överlida 2015-08-21

Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20

Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20

Oljespill på vägbana Göteborg 2015-08-20

Oljespill

på parkering Göteborg 2015-08-19

Oljespill på parkering Göteborg 2015-08-19

Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14

Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14

Lastbilsolycka Ubbhult 2015-08-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Varberg 2015-08-13

Trafikolycka personbil Göteborg 2015-08-12

Trafikolycka personbil Göteborg 2015-08-12

Tappad pall med färg Göteborg 2015-08-11

Tappad pall med färg Göteborg 2015-08-11

Lastbilsolycka

väg 27 Limmared 2015-08-11

Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2015-08-11

Lastbilsolycka väg 27 Limmared 2015-08-11

Flygplanshaveri Varberg 2015-08-07

Flygplanshaveri Varberg 2015-08-07

Sanering av färg Danmarksterminalen 2015-08-07

Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05

Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05

Brand i lastbil E6 Göteborg 2015-08-05

Dieselläckage E45 Surte 2015-07-28

Dieselläckage E45 Surte 2015-07-28

Dieselläckage E45 Surte 2015-07-28

Dieselläckage på E45 Surte 2015-07-28

Brand i bil Göteborg 2015-07-21

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-07-20

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-07-20

Trafikolycka personbil Åsarp 2015-07-15

Trafikolycka personbil Åsarp 2015-07-15

Trafikolycka personbil

Åsarp 2015-07-15

Sanering efter kabelbrännare Göteborg 2015-07-15

Sanering efter kabelbrännare Göteborg 2015-07-15

Hetvattentvätt Göteborg 2015-07-14

Rening av vatten trafo.kassun 2015-07-09

Bil i pool Borås 2015-07-07

Bil i pool Borås 2015-07-07

Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04

Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04

Lastbilsolycka väg 172 Ödskölt 2015-07-04

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2015-07-04

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2015-07-04

Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2015-07-03

Lastbilsolycka väg 47 Falköping 2015-07-03

Dieselläckage Nol 2015-07-01

Dieselläckage Nol 2015-07-01

Hydrauloljeläckage Torslanda 2015-06-30

Hydrauloljeläckage Torslanda 2015-06-30

Sanering filmjölk Höhsbo 2015-06-30

Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29

Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29

Bussolycka väg 171 Hallinden 2015-06-29

Bussolycka

väg 171 Hallinden 2015-06-29

Hydrauloljeläckage från grävmaskin efter åverkan Halmstad 2015-06-26

Hyrauloljeläckage från grävmaskin efter åverkan Halmstad 2015-06-26

Lastbilsolycka väg 181 Floby 2015-06-24

Lastbilsolycka väg 181 Floby 2015-06-24

Sanering efter kabelbränning Tuve 2015-06-24

Sanering efter kabelbränning Tuve 2015-06-24

Läckage servoolja från buss Göteborg 2015-06-23

Läckage servoolja från buss Göteborg 2015-06-23

Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17

Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17

Dieselläckage från lastbil Fristad 2015-06-17

Hydrauloljeläckage Sisjön 2015-06-16

Hydrauloljeläckage Sisjön 2015-06-16

Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15

Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15

Dieselstöld från lastbil Partille 2015-06-15

Hetvattentvätt av katastrofbassäng Stenungsund 2015-06-15

Hetvattentvätt av

katastrofbassäng Stenungsund 2015-06-15

Oljeläckage från traktor Kville 2015-06-15

Oljeläckage från traktor Kville 2015-06-15

Bensinläckage i båt Göteborg 2015-06-12

Brand i byggnad Borås 2015-06-11

Brand i byggnad Borås 2015-06-11

Brand i byggnad Borås 2015-06-11

Brand i personbil Kungälv 2015-06-11

Brand i personbil Kungälv 2015-06-11

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-06-08

Oljeläckage Göteborg 2015-06-05

Oljeläckage Göteborg 2015-06-05

Oljeläckage Göteborg 2015-06-05

Rening av vatten i trafo.kassun Skaraborg 2015-06-04

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-06-04

Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03

Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03

Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03

Lastbilsolycka E20 Nääs 2015-06-03

Sanering av batterisyra Torslanda 2015-06-03

Oljeläckage Göteborg 2015-06-03

Oljeläckage Göteborg 2015-06-03

Sanering olja i bäck Marstrand 2015-06-01

Lastbilsolycka Göteborg 2015-05-27

Lastbilsolycka Göteborg 2015-05-27

Brand i byggnad Tranemo 2015-05-22

Brand i byggnad

Tranemo 2015-05-22

Åverkan transformator Marstrand 2015-05-21

Åverkan på transformator Marstrand 2015-05-21

Åverkan på tranformator Marstrand 2015-05-21

Åverkan transformator Marstrand 2015-05-21

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-05-18

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-05-18

TVättning av järnvägsvagn Kristinehamn 2015-05-18

Oljespill på vägbana Mölnlycke 2015-05-18

Oljespill på vägbana Mölnlycke 2015-05-18

Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16

Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16

Brand i byggnad Strömstad 2015-05-16

Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13

Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13

Lastbilsolycka Herrljunga 2015-05-13

Länsning av vatten ur tillfälliga kassuner Mellerud 2015-05-13

Oljeläckage i lagerhall Göteborg 2015-05-13

Oljeläckage i lagerhall Göteborg 2015-05-13

Hetvattentvätt kaj Halmstad 2015-05-12

Hetvattentvätt kaj Halmstad 2015-05-12

Hydrauloljeläckage Orust 2015-05-09

Hydrauloljeläckage Orust 2015-05-09

Brand i lastbil Härryda 2015-05-08

Brand i lastbil Härryda 2015-05-08

Oljeläckage i byggnad Vänersborg 2015-05-06

Oljeläckage i byggnad Vänersborg 2015-05-06

Oljeläckage Orust 2015-05-06

Oljeläckage Orust 2015-05-06

Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06

Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06

Lastbilsolycka Hamburgsund 2015-05-06

Sanering av rödbetssallad Mölndal 2015-05-05

Sanering av rödbetssallad Mölndal 2015-05-05

Brand i buss Härryda 2015-05-04

Brand i buss Härryda 2015-05-04

Brand i buss Härryda 2015-05-04

Brand i buss Härryda 2015-05-04

Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01

Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01

Brand i byggnad Kungälv 2015-05-01

Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30

Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30

Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30

Lastbilsolycka Veddige 2015-04-30

Hetvattentvätt av trafo.kassun 2015-04-30

Hetvattentvätt av trafo.kassun 2015-04-30

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-04-29

Hetvattentvätt av trafo.kassun 2015-04-30

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-04-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2015-04-29

Personbilsolycka Stigen 2015-04-29

Brand i villa Mölndal 2015-04-28

Brand i villa Mölndal 2015-04-28

Sugning av släcksten i kassun 2015-04-27

Sugning släcksten i kassun 2015-04-27

Lastbilsolycka Uddevalla 2015-04-24

Lastbilsolycka Uddevalla 2015-04-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24

Oljeläckage från buss Göteborg 2015-04-24

Rening av vatten i kassun 2015-04-23

Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22

Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22

Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22

Dieselläckage efter lastbilsolycka Lidköping 2015-04-22

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-21

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-21

Urspårning med lok Partille 2015-04-20

Urspårning med lok Partille 2015-04-20

Urspårning med lok Partille 2015-04-20

Tappad kyltrailer Göteborg 2015-04-16

Tappad kyltrailer Göteborg 2015-04-16

Dieselläckage från kyltrailer 2015-04-16

Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15

Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15

Dieselläckage Tanumshede 2015-04-15

Sanering efter oljeläckage Göteborg 2015-04-15

Sanering efter oljeläckage Göteborg 2015-04-15

Rengöring gammal oljekassun Skövde 2015-04-15

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-14

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-04-14

Brand i bilar Opaltorget 2015-04-12

Brand i bilar Opaltorget 2015-04-12

Hydrauloljeläckage från lastbil Särö 2015-04-09

Dieselläckage Älvängen 2015-04-04

Dieselläckage Älvängen 2015-04-04

Sandning efter oljespill på vägbana Lerum 2015-04-01

Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01

Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01

Brand i ÅVC Fristad 2015-04-01

Rivning av betongkaj Göteborg 2015-04-01

Hydrauloljeläckage väg 157 Marbäck 2015-03-31

Hydrauloljeläckage väg 157 Marbäck 2015-03-31

Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30

Dieselläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30

Diesaelläckage från lastbil E6 Kungsbacka 2015-03-30

Oljeläckage Skogsmaskin Svenljunga 2015-03-27

Oljeläckage Skogsmaskin Svenljunga 2015-03-27

Oljeläckage personbilsolycka Lerum 2015-03-27

Lastbilsolycka Ödsmålsbron 2015-03-26

Lastbilsolycka Ödsmålsbron 20154-03-26

Lastbilsolycka Ödsmålsbron 2015-03-26

Oljeläckage rastplats Alingsås 2015-03-26

Länspumpning av båt Göteborg 2015-03-25

Länspumpning av båt Göteborg 2015-03-25

Lastbilsolycka Kinnahult 2015-03-23

Lastbilsolycka Kinnahult 2015-03-23

Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23

Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23

Lastbilsolycka Lilla Edet 2015-03-23

Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22

Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22

Brand i lastbilar Uddevalla 2015-03-22

Byte oljeavskiljare 2015-03-19

Byte oljeavskiljare Göteborg 2015-03-19

Oljeläckage från stolptrafo. Hillerstorp 2015-03-17

Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17

Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17

Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17

Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17

Oljeläckage Kungsbacka ån 2015-03-17

Oljeläckage från båt Göteborg 2015-03-16

Oljeläckage från båt Göteborg 2015-03-16

1

Oljeläckage Göteborg 2015-03-16

Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16

Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16

Lastbilsolycka Gråbo 2015-03-16

Slamsugning dagvattenledning Göteborg 2015-03-16

Slamsugning dagvattenledning Göteborg 2015-03-16

Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13

Spåvagnsolycka Göteborg 2015-03-13

Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13

Spårvagnsolycka Göteborg 2015-03-13

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-12

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-11

Hydrauloljeläckage Göteborg 2015-03-11

Dieselläckage Göteborg 2015-03-11

Dieselläckage Göteborg 2015-03-11

Kontroll av olja i bäck Torslanda 2015-03-10

Brand i bilar Göteborg 2015-03-08

Brand i bilar Göteborg 2015-03-08

Tömning av olja från transformator Göteborg 2015-03-06

Tömning av olja från transformator Göteborg 2015-03-06

Sanering efter lastbilsolycka E20 Mariestad 2015-03-04

Sanering efter lastbilsolycka E20 Marioestad 2015-03-04

Sanering efter lastbilsolycka E20 Mariestad 2015-03-04

Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03

Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03

Sanering efter bensinläckage Mölndal 2015-03-03

Oljeläckage Munkedal 2015-03-03

Oljeläckage Munkedal

2015-03-03

Oljeläckage Munkedal 2015-03-03

Rengöring av trafo.grop Olofstorp 26015-03-02

Sanering efter oljeläckage Sexdrega 2015-02-27

Sanering efter oljeläckage Sexdrega 2015-02-27

Inlänsning av gammal båt Göteborg 2015-02-27

Hetvattentvätt efter kemläckage Göteborg 2015-02-26

Hetvattentvätt efter kemläckage Göteborg 2015-02-26

Sanering efter oljeläckage Billingsfors 2015-02-25

Sanering efter oljeläckage Billingsfors 2015-02-25

Sanering av olja Härryda 2015-02-25

Sanering av olja Härryda 2015-02-25

Sanering av olja på vägbana Göteborg 2015-02-25

Sanering av olja på vägbana Göteborg 2015-02-25

Mindre oljeläckage Säveån 2015-02-23

Mindre oljeläckage Säveån 2015-02-23

Förberedelse för att åka båt 2015-02-22

Upptagning läns Göteborg 2015-02-22

Upptagning av läns Göteborg 2015-02-22

Länspumpning av gammal båt Göteborg 26015-02-22

Länspumpning av gammal båt Göteborg 2015-02-22

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22

Lastbilsolycka E6 Falkenberg 2015-02-22

Oljeläckage Göteborg 2015-02-20

Oljeläckage Göteborg 2015-02-20

Uppsamling av bentonit i vatten Göteborg 2015-02-19

Uppsamling av bentonit i vatten Göteborg 2015-02-19

Sanering efter lastbilsolycka E20 Götene 2015-02-18

Sanering efter lastbilsolycka E20 Götene 2015-02-18

Sanering efter personbilsolycka Kungälv 2015-02-17

Hetvattentvätt av plattyta Göteborg 2015-02-16

Hetvattentvätt av plattyta Göteborg 2015-02-16

Rengöring av uppsamlingskar Vara 2015-02-16

Rengöring av uppsamlingskar Vara 2015-02-16

Kontroll av eventuellt oljeläckage Göteborg 2015-02-15

Oljeläckage från stolptransformator Uddevalla 20125-02-13

Oljeläckage från stolptransformator Uddevalla 2015-02-13

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-02-13

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2015-02-13

Inlänsning av gammal fiskebåt Göteborg 2015-02-10

Inlänsning av gammal fiskebåt Göteborg 2015-02-10

Sanering av diesel efter lastbilsolycka Kungälv 2015-02-07

Sanering av diesel efter lastbilsolycka Kungälv 2015-02-07

Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04

Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04

Lastbilsolycka Alingsås 2015-02-04

Oljeläckage i bäck Lerum 2015-01-28

Oljeläckage i källare Svenljunga 2015-01-28

Oljeläckage i källare Svenljunga 2015-01-28

Oljeläckage Öckerö 2015-01-22

Oljeläckage Öckerö 2015-01-22

Oljeläckage Öckerö 2015-01-22

Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21

Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21

Lastbilsolycka E6 Fjärås 2015-01-21

Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20

Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20

Lastbilsolycka E45 Erikstad 2015-01-20

Oljeläckage från transformator Fjärås 2015-01-20

Oljeläckage från transformator

Fjärås 2015-01-20

Trafikolycka Ekarp Falköping 2015-01-20

Trafikolycka Ekarp Falköping 2015-01-20

Trafikolycka Herrljunga 2015-01-18

Trafikolycka Herrljunga 201-01-18

Sanering av förorenad jord Göteborg 2015-01-14

Sanering av fororenad jord Göteborg 2015-01-14

Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13

Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13

Lastbilsolycka väg 42 Tämta 2015-01-13

Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13

Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13

Lastbilsolycka E45 Mellerud 2015-01-13

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-12

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-12

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-13

Lastbilsolycka väg 153 Varberg 2015-01-13

Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12

Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12

Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12

Lastbilsolycka E6 Ljungskile 2015-01-12

Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11

Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11

Översvämning i lagerlokal Göteborg 2015-01-11

Läckage från transformator Göteborg 2015-01-09

Läckage från tranformator Göteborg 2015-01-09

Rening av oljeförorenat grundvatten Stenungsund 2015-01-06

Rening oljeförorenat grundvatten Stenungsund 2015-01-06

Länsning av gammal båt Göteborg 2015-01-05

Länsning av gammal båt Göteborg 2015-01-05

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook