Larmnummer 020-38 39 00

Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31

Pumpning av olja/vatten Stenungsund 2014-12-31

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-12-30

Oljeläckage från gammal båt Göyteborg 2014-12-30

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Sanering släckvatten efter brand i båt Tanum 2014-12-29

Rening av förorenat grundvatten via Face2 avskiljare Stenungsund 2014-12-26

Läckage från buss Sävedalen 2014-12-25

Olja i dike Tjörn 2014-12-22

Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21

Hydrauloljeläckage Sävedalen 2014-12-21

Oljeläckage Götene 2014-12-18

Demontering av oljekassun Göteborg 2014-12-15

Rening av grundvatten Stenungsund 2014-12-12

Asfaltering Göteborg 2014-12-11

Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11

Bärgning av sjunken båt Kungsbacka 2014-12-11

Slamsugning av olja i dike Herrljunga 2014-12-10

Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09

Vältning med skogsmaskin Herrljunga 2014-12-09

Sanering efter kabelbrännare Tuve 2014-12-08

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Lastbilsolycka E6 Tanumshede 2014-12-06

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-12-02

Oljeläckage i bäck Lerum

2014-11-28

Lastbilsolycka E 20 Vårgårda 2014-11-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-11-26

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-11-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 2014-114-24

Lastbilsolycka E6 Mölndal 214-11-24

Sanering Tösse 2014-11-21

Sanering Tösse 2014-11-20

Sanering Tösse 2014-11-19

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Lastbilsolycka Landvetter 2014-11-18

Olja i mark Stenungsund 2014-11-17

Olja i mark Stenungsund 2014-11-15

Demontering av räls i trafo.kassun Göteborg 2014-11-07

Tvätt av släcksten Skara 2014-11-04

Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03

Lastbilsolycka Göteborg 2014-11-03

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-11-03

Sanering av släckvatten efter brand på Tjörn 2014-10-29

Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27

Lastbilsolycka E45 Brålanda 2014-10-27

Lastbilsolycka E45 Brålanda 26014-10-27

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-10-20

Oljeläckage p g a åverkan Göteborg 2014-10-20

Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19

Läckage eldningsolja Dingle 2014-10-19

Provtagning Munkedal 2014-10-16

Utsläpp av lösningsmedel Borås 2014-10-15

Utsläpp lösningsmedel Borås 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Lastbilsolycka Ljungskile 2014-10-15

Rening av dieselförorenat dagvatten Larv 2014-10-14

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-10-13

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10

Oljeläckage från gammal båt Göteborg 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Lastbilsolycka Vara 2014-10-10

Tankbilsolycka Uddevalla 2014-10-09

Tankbilsolycka Udedevalla 2014-10-09

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage

Alingsås 2014-10-08

Hydrauloljeläckage Alingsås 2014-10-06

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03

Hydrauloljeläckage Kungsbacka 2014-10-03

Hetvattentvätt av transformator Halmstad 2014-09-30

Rengöring, flyttning av dieselcistern Göteborg 2014-09-29

Rengöriing, flyttning av dieselcistern

Göteborg 2014-09-29

Slasugning av trafokassun

2014-09-24

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-09-19

Hydrauloljeläckage Mälnlycke 2014-09-17

Schaktningsarbeten Alingsås 2014-09-17

Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17

Hetvattentvätt trafokassun Alingsås 2014-09-17

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka Skepplanda 2014-09-10

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-09

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08

Lastbilsolycka E6 Göteborg 2014-09-08

Hydrauloljeläckage Gunnilse 2014-09-08

Utsläpp tallolja 2014-09-05

d

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Utsläpp tallolja Karlstad 2014-09-05

Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03

Dieselläckage Mölnlycke 2014-09-03

Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03

Dieselläckage Herrljunga 2014-09-03

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Dieselläckage från lastbil Härryda 2014-09-02

Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01

Oljeläckage från buss Götaplatsen Göteborg 2014-09-01

Sanering efter oljeläckage Alingsås 2014-09-01

Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30

Provtagning av släckvatten efter brand i byggnad Svenljunga 2014-08-30

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Dieselläckage från lastbil Ale 2014-08-29

Rengöring av kassun i ställverk Skaraborg 2014-08-29

Läckage av färg från sopbil Göteborg 2014-08-28

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Trafikolycka Hallinden 2014-08-27

Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26

Länspumpning av äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-26

Olja på vägbanan Sjövik 2014-08-25

Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25

Flyttning av transformator Kristinehamn 2014-08-25

Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24

Tappad trailer Rv 41 Varberg 2014-08-24

Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23

Dieselläckage från personbil Göteborg 2014-08-23

Rivningsarbeten Göteborg 2014-08-22

Trafikolycka Göteborg 2014-08-22

Trafikolycka Göteborg 2014-08-22

Kontroll av oljekassun Trollhättan 2014-08-21

Oljeläckage Orust 2014-08-20

Oljeläckage Orust 2014-08-20

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Färgelanda 2014-08-19

Lastbilsolycka Borås 2014-08-19

Lastbilsolycka Borås 2014-08-19

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-08-18

Dieselläckage Alebacken 2014-08-18

Dieselläckage Alebacken 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Lastbilsolycka Spårhaga 2014-08-18

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17

Dieselläckage från lastbil Kallebäck 2014-08-17

Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15

Slamsugning av dagvattenledning Varberg 2014-08-15

Spolning av dagvattenledning Stenkullen 2014-08-014

Spolning av dagvattenledningar Stenkullen 2014-08-14

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från fartyg Göteborg 2014-08-09

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-08-08

Brand i bil Göteborg 2014-08-07

Brand i bil Göteborg 2014-08-07

Olja i dagvattenbrunn Göteborg 2014-08-06

Olja i bäck Länghem 2014-08-05

Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04

Vält grävmaskin Åsa 2014-08-04

Oljeläckage från lastbil Ingared 2014-08-04

Oljelkäckage från lastbil Ingared 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Sjunken äldre fiskebåt Göteborg 2014-08-04

Oljeläckage ställverk Trestad

2014-07-31

Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28

Oljeläckage ställverk Skaraborg 2014-07-28

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-29

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27

Oljeläckage Söskär Orust 2014-07-27

Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26

Läckage av eldningsolja Marstrand 2014-07-26

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Lastbilsolycka Håby Munkedal 2014-07-24

Slamsugning av bensin från skrovet på båt Björkö 2014-07-24

Slasugning av benisn i skrovet på båt Björkö 2014-07-24

Upptagning av olja på vatten Tjörn 2014-07-24

Upptagning av oljefilm med skimmer Tjörn 2014-07-24

Spolning, slamsugning av avloppsledning Stenkullen 2014-07-17

Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15

Sanering av vägbana Lerum 2014-07-15

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Dieselläckage Frändefors 2014-07-11

Oljeläckage Hjo 2014-07-09

Oljeläckage Hjo 2014-07-09

Personbilsolycka Orust 2014-07-08

Personbilsolycka Orust 2014-07-08

Lastbilsolycka Månstad

2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Lastbilsolycka Månstad 2014-07-07

Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04

Hydrauloljeläckage från lastbil Långedrag 2014-07-04

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Läckage av eldningsolja från fastighet Alingsås 2014-07-03

Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-07-03

Hydrauloljeläckage från lastbil på vägbana Lerum 2014-07-03

Dieselläckage Perstorp 2014-07-02

Dieselläckage Perstorp 2014-07-02

Slamsugning av spillvattenbrunn Stenkullen 2014-07-02

Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30

Lastbilsolycka Bollebygd 2014-06-30

Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29

Sanering av hydraulolja Göteborg 2014-06-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26

Lastbilsolycka E20 Vårgårda 2014-06-26

Dieselläckage från lastbil Älvsborgsbron Göteborg 2014-06-26

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-06-26

Bärgning av lastbil Rostock Kungälv 2014-06-26

Sanering av last Rostock Kungälv 2014-06-26

Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25

Sanering av olja i förråd Gunnilse 2014-06-25

Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-24

Oljeläckage på vägen Lerum 2014-06-25

Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25

Dieselläckage från cistern Falkenberg 2014-06-25

Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25

Tömning av last Rostock Kungälv 2014-06-25

Slamsugning och rengöring av trafo.kassun Hajom 2014-06-24

Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23

Lastbilsolycka väg 625 Rostock Kungälv 2014-06-23

Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2014-06-23

Hydrauloljeläckage

från lastbil Lerum 2014-06-23

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv. 42 Vårgårda 2014-06-19

Lastbilsolycka Rv.42 Vårgårda 2014-06-19

Oljeläckage från buss Göteborg 2014-06-17

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2014-06-15

Lastbilsolycka Göteborg (last sill) 2014-06-11

Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11

Lastbilsolycka Göteborg 2014-06-11

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Dieselläckage från lastbil Alingsås 2014-06-09

Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06

Länspumpning båt Stråvalla 2014-06-06

Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05

Lastbilsolycka Tibro 2014-06-05

Oljeläckage Hjo 2014-06-04

Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04

Oljeläckage från cistern Göteborg 2014-06-04

Läckage trafo.olja Trollhättan 2014-06-04

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Dieselläckage från lastbil Gåre Orust 2014-06-03

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Lastbilsbrand Uddevalla 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27

Hydrauloljeläckage från truck Göteborg 2014-05-27

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-22

Lastbilsolycka Hällevadsholm 2014-05-23

Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22

Bensinläckage i garage Kungälv 2014-05-22

Asfalttjära i bäck Alingsås 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsbrand Kungsbacka 2014-05-22

Lastbilsolycka Borås 2014-05-20

Lastbilsolycka Borås

2014-05-20

Lastbilsolycka Borås 2014-05-20

Dieselläckage Kungälv 2014-05-20

Bussolycka Limmared 2014-05-19

Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16

Oljeläckage i damm Falkenberg 2014-05-16

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Dieselläckage E6 Lackarebäck 2014-05-14

Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14

Iordningställning av stolpupplag Göteborg 2014-05-14

Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12

Rengöring och hetvattentvätt trafo.kassun Vara 2014-05-12

Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09

Dieselläckage Gasklockan Göteborg 2014-05-09

Dieselläckage Frölunda 2014-05-09

Dieselläckage Frölunda 2014-05-09

Länsning av Stor Ån Välen 2014-05-07

hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2014-05-06

Länsning av Stor Ån Järnbrott 2014-05-01

Tvättning traffo.grop Göteborg 2014-04-30

Brand i byggnad 2014-04-29

Brand i byggnad 2014-04-29

Brand i fastighet Sisjön Göteborg 2014-04-25

Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-24

Hydrauloljeläckage Göteborg 2014-04-23

Oljeläckage i dagvatten Göteborg 2014-04-23

Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23

Oljeläckage ut i bäck Partille 2014-04-23

Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-23

Sanering släcksten i ställverk Värmland 2014-04-22

Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10

Oljeläckage från lastbil Lerum 2014-04-10

Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08

Oljeläckage i bäck Varberg 2014-04-08

Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04

Oljeläckage från trafo Rotehogen Tanum 2014-04-04

Oljeläckage från trafo Ligäld Tanum 2014-04-02

Läckage från buss Rosenlund Göteborg 2014-04-01

Läckage från buss vid Rosenlund Göteborg 2014-04-01

Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31

Hydrauloljeläckage från lastbil Åskloster 2014-03-31

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2014-03-29

Oljeläckage ställverk Göteborg 2014-03-31

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook