Larmnummer 020-38 39 00

Sanering efter dieselläckage från lastbil Ödsmål 2013-12-17

Trafikolycka Göteborg 2013-12-17

Trafikolycka Göteborg 2013-12-17

Trafikolycka lastbil och minibuss E6 Kungsbacka 2013-12-12

Sanering efter trafilolycka lastbil och minibuss E6 Kungsbacka 2013-12-12

Slamsugning av släckvatten efter brand Borås 2013-12-10

Dumpning av kärl med spillolja Delsjön Göteborg 2013-12-09

Lastbilsolycka kungälv 2013-12-09

Lastbilsolycka Kungälv 2013-12-09

Lastbilsolycka E20 Vara 2013-12-06

Lastbilsolycka E20 Vara 2013-12-06

Hydraloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-12-04

Lastbilsolycka väg 47 Trollhättan 2013-12-02

Lastbilsolycka väg 47 Trollhättan 2013-12-02

Lastbilsolycka Bottnaryd 2013-11-29

Lastbilsolycka Bottnaryd 2013-11-29

Lastbilsolycka Bottnaryd 2013-11-29

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2013-11-28

Hydrauloljeläckage från lastbil 2013-11-28

Hydrauloljeläckage från lastbil Kungälv 2013-11-28

Tankbilsolycka Tvååker 2013-11-27

Tankbilsolycka Tvååker 2013-11-27

Tankbilsolycka Tvååker 2013-11-27

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2013-11-20

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2013-11-20

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2013-11-20

Provtagning efter brand i verkstad Vara 2013-11-11

Provtagning efter brand i verkstad Vara 2013-11-11

Hetvattentvätt av uppställningsplats för transformatorer 2013-11-15

Läckage trafo.olja från tåg Veddige 2013-11-12

Läckage trafo.olja

från tåg Veddige 2013-11-12

Bortschaktning av släcksten vid trafo.grop Borås 2013-11-11

Dieselläckage på väg Trollhättan 2013-11-04

Dieselläckage på väg Trollhättan 2013-11-04

Länspumpning av sjunken båt Göteborg 2013-10-31

Länspumpning av sjunken båt Göteborg 2013-10-31

Länspumpning av sjunken båt Göteborg 2013-10-31

Schaktning efter oljeläckage Tranemo 2013-10-31

Schaktning efter oljeläckage Tranemo 2013-10-31

Schaktning efter dieselläckage Fotskäl 2013-10-28

Schaktning efter dieselläckage Fotskäl 2013-10-28

Schaktning efter bensinläckage Varberg 2013-10-28

Schaktning efter bensinläckage Varberg 2013-10-28

Vältning med trailer Alingsås 2013-10-25

Vältning med trailer Alingsås 2013-10-25

Hetvattentvätt av betongkassun vid kraftverkstation Kinna 2013-10-23

Dieselläckage Munkedal 2013-10-22

Dieselläckage Munkedal 2013-10-22

Lastbilsolycka Göteborg 2013-10-22

Lastbilsolycka Göteborg 2013-10-22

Dieselläckage Varberg 2013-10-21

Oljeläckage Rydal 2013-10-15

Oljeläckage Rydal 2013-10-15

Tvättning av oljekassun Mölltorp 2013-10-14

Tvättning av oljekassun Mölltorp 2013-10-14

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-10-09

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-10-09

Slamsugning trafo.grop Lerum 2013-10-07

Oljeläckage efter vältning med grävmaskin Uddevalla 2013-10-06

Oljeläckage efter vältning med grävmaskin Uddevalla 2013-10-06

Brand i hjulastare Svenljunga 2013-10-04

Brand i hjullastare Svenljunga 2013-10-04

Dieselläckage från cistern Orust 2013-10-03

Dieselläckage från cistern Orust 2013-10-03

Dieselläckage från lastbil Dalsjöfors 2013-10-01

Dieselläckage från lastbil Dalsjöfors 2013-10-01

Dieselläckage från lastbil Dalsjöfors 2013-10-01

Läckage av tvättpulver från tågvagn Göteborg 2013-09-29

Läckage av tvättpulver från tågvagn Göteborg 2013-09-29

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2013-09-27

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2013-09-27

Läckage av kreosotolja Strömstad

2013-09-24

Läckage av kreosotolja Strömstad 2013-09-24

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-09-24

Lastbilsolycka Göteborg 2013-09-23

Lastbilsolycka Göteborg 2013-09-23

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Trafikolycka Orust 2013-09-18

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från lastbil Torslanda 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från lastbil Torslanda 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från truck Hamburgsund 2013-09-13

Hydrauloljeläckage från truck Hamburgsund 2013-09-13

Hydrauloljeläckage från lastbil Mölndal 2013-09-05

Hydrauloljeläckage från lastbil Mölndal 2013-09-12

Dieselläckage Veddige 2013-09-06

Dieselläckage Veddige 2013-09-06

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Läckage av trafo.olja i bäck Kristinehamn 2013-09-04

Läckage av trafo.olja i bäck Kristinehamn

2013-09-04

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Stöld av diesel Varberg 2013-09-22

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Dieselläckage från lastbil Mölndal 2013-09-19

Trafikolycka Orust 2013-09-18

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Olja i bäck Moholm 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från lastbil Torslanda 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från lastbil Torslanda 2013-09-16

Hydrauloljeläckage från truck Hamburgsund 2013-09-13

Hydrauloljeläckage från truck Hamburgsund 2013-09-13

Hydrauloljeläckage från lastbil Mölndal 2013-09-05

Hydrauloljeläckage från lastbil Mölndal 2013-09-12

Dieselläckage Veddige 2013-09-06

Dieselläckage Veddige 2013-09-06

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Båtbrand Åsa 2013-09-05

Läckage av trafo.olja i bäck Kristinehamn 2013-09-04

Läckage av trafo.olja i bäck Kristinehamn

2013-09-04

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2013-08-28

Lastbilsolycka väg 47 Vara 2013-08-28

Oljeläckage från lastbil riksväg 40 Landvetter 203-08-26

-

Oljeläckage från buss Göteborg 2013-08-24

Dumpning av gamla oljefat Lindome 2013-08-23

Upptagning av rostiga oljefat från sjöbotten Götene 2013-08-22

Upptagning av rostiga oljefat från sjöbotten Götene 2013-08-22

Upptagning av rostiga oljefat från sjöbotten Götene 2013-05-22

Oljeläckage från lastbil Varberg 2013-08-20

Oljeläckage ställverk Säffle 2013-08-16

Utsläpp av olja hamnen Hönö 2013-08-15

Utsläpp av olja hamnen Hönö 2013-08-15

Utsläpp av olja hamnen Hönö 2013-08-15

Utsläpp av olja i hamnen Hönö 2013-08-15

Oljeläckage ställverk Trollhättan 2013-08-14

Lastbilsolycka Falkenberg 2013-08-12

Lastbilsolycka Falkenberg 2013-08-12

Lastbilsolycka Falkenberg 2013-08-12

Dieselläckage från buss Göteborg 201-08-10

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-08-10

Lastbilsolycka Kungälv 2013-08-09

Lastbilsolycka Kungälv 2013-08-09

Hydrauloljeläckage från lastbil Hindås 2013-08-09

Hydrauloljeläckage från lastbil Hindås 2013-08-09

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-08-08

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2013-08-09

Sanering efter oljeläckage i bergtäkt Härryda 2013-08-06

Dieselläckage ut i mark Vara 2013-08-06

Dieselläckage ut i mark Vara 2013-08-06

Dieselläckage ut i mark Vara 2013-08-06

Oljeläckage ställverk Trollhättan 2013-08-02

Oljeläckage ställverk Trollhättan 2013-08-02

Hydrauloljeläckage i vattentäkt Nässjö 2013-07-31

Hydrauloljeläckage i vattentäkt Nässjö 2013-07-31

Hydrauloljeläckage i vattentäkt Nässjö 2013-07-31

Sanering efter lastbilsolycka väg 49 Mölltorp 2013-07-30

Sanering efter lastbilsolycka väg 49 Mölltorp 2013-07-30

Brand i båt Säve 2013-07-26

Brand i båt Säve 2013-07-26

Besök

av Kommunen vid oljesanering Tjörn 2013-07-26

Besök av Kommunen vid oljesanering Tjörn 2013-07-26

Kollision mellan bussar Göteborg 2013-07-26

Kollision mellan bussar Göteborg 203-07-26

Trafikolycka Götetunneln Göteborg 2013-07-25

Trafikolycka Götatunneln Göteborg 2013-07-25

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-07-25

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-07-25

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-07-17

Oljeläckage efter åverkan Vänersborg 2013-07-17

Oljeläckage efter åverkan Vänersborg 2013-07-17

Tillkommande oljesanering Härön Tjörn 2013-07-17

Tillkommande oljesanering Härön Tjörn 2013-07-17

Bärgning av båt Åsa 2013-07-14

Bärgning av båt Åsa 2013-07-14

Lastbilsolycka E6:an Stenungsund 2013-07-08

Lastbilsolycka E6:an Stenungsund 2013-07-08

Lastbilsolycka E6:an Stenungsund 2013-07-08

Lastbilsolycka väg 162 Lysekil 2013-07-02

Hydrauloljeläckage från lastbil Lerum 2013-06-28

Dieselläckage från lastbil Mölnlycke 2013-06-28

Dieselläckage från lastbil Mölnlycke 2013-06-28

Dieselläckage från lastbil Göteborg 203-06-27

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2013-06-27

Oljeläckage från lastbil Hindås 2013-06-24

Bärgning och bogsering av strandad båt i Lygnern 2013-06-23

Länspumpning av båt i Lygnern 2013-06-23

Bärgning av båt i Lygnern 20103-06-23

Utläggning av absorberande länsor i bäck Kungsbacka

2013-06-21

Framschaktning av läckande ledning Kungsbacka 2013-06-21

Spolning av ledning från oljeavskiljare Kungsbacka 2013-06-21

Tjockoljeläckage från ledning Göteborg 2013-06-20

Tjockoljeläckage

från ledning Göteborg 2013-06-20

Schaktning i oljeförorenat dike Göteborg 2013-06-19

Sanering av pumphus Göteborg 2013-06-18

Full fart på saneringsarbetena på Tjörn 2013-06-17

Full fart på saneringsarbetena

på Tjörn 2013-06-17

Full fart på saneringsarbetena på Tjörn 2013-06-17

Sanering av gammal tjockolja Torslanda 2013-06-11

Sanering av gammal tjockolja Torslanda 2013-06-11

Uppstart för tillkommande saneringsarbeten på Tjörn 2013-06-10

Tillkommande saneringsarbeten Tjörn 2013-06-10

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2013-06-09

Trafikolycka två lastbilar E6 Kungälv 2013-06-04

Trafikolycka två lastbilar E6 Kungälv 2013-06-04

Trafikolycka två lastbilar E6 Kungälv 2013-06-04

Trafikolycka två lastbilar E6 Kungälv 2013-06-04

Trafikolycka med lastbil Trollhättan 2013-06-03

Trafikolycka med lastbil Trollhättan 2013-06-03

Oljeläckage från lastbil Aröd Göteborg 2013-06-03

Framschaktning dagvattenrör Säve Göteborg 2013-05-31

Oljeläckage Falköping 2013-05-24

Oljeläckage Falköping

2013-05-24

Hydrauloljeläckage Herrljuna 203-05-24

Hydrauloljeläckage Herrljunga 2013-05-24

Rening av grundvatten Säve Göteborg 2013-05-23

Spillolja i bäck Göteborg 2013-05-22

Spillolja i bäck Göteborg 2013-05-22

Bensinläckage Östad Tanum 2013-05-21

Bensinläckage Östad Tanum 2013-05-21

Lastbilsolycka Skee 2013-05-21

Lastbilsolycka Skee 2013-05-21

Dieselläckage Hökerum 2013-05-20

Dieselläckage Hökerum 2013-05-20

Hydrauloljeläckage Lerum

Hydrauloljeläckage Lerum 2013-05-20

Första provturen med saneringsbåten 2013-05-15

Sjösättning av nya saneringsabåten 2013-05-15

Entropis nya båt för oljesanering

anlände idag 2013-05-08

Sanering efter hydrauloljeläckage Yaberg 2013-05-08

Sanering efter hydrauloljeläckage Yaberg

2013-05-08

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-05-06

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-05-06

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-05-06

Läckage av olja i ställverk Göteborg 2013-05-04

Läckage av olja i ställverk Göteborg 2013-05-04

Hydrauloljeläckage från lastbil Partille 2013-05-03

Hydrauloljeläckage från lastbil Partille 2013-05-03

Lastbilsolycka mjölkbil Kinna 2013-05-03

Lastbilsolycka mjölkbil Kinna 2013-05-03

Lastbilsolycka väg 172 Bengtsfors 2013-05-02

Lastbilsolycka väg 172 Bengtsfors 2013-05-02

Lastbilsolycka väg 172 Bengtsfors 2013-05-02

Dieselläckage Herrljunga 2013-04-27

Dieselläckage Herrljunga 2013-04-27

Dieselläckage Torslanda 2013-04-26

Dieselläckage Torslanda 2013-04-26

Dieselläckage Torslanda 2013-04-26

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-04-25

Hydrauloljeläckage från lastbil Göteborg 2013-04-25

Lastbilsolycka riksväg 40 Bollebygd 2013-04-25

Lastbilsolycka riksväg 40 Bollebygd 2013-04-25

Lastbilsolycka riksväg 40 Bollebygd 2013-04-25

Lastbilsolycka riksväg 40 Bollebygd 2013-04-25

Bärgning av personbil ur sjö Gislaved 2013-04-24

Bärgning av personbil ur sjö Gislaved 2013-04-24

Bärgning av personbil ur sjö Gislaved 2013-04-24

Bärgning av personbil ur sjö Gislaved 2013-04-24

Oljeläckage från personbil Grästorp 2013-04-23

Läckage av trafo.olja Stenungsund 2013-04-19

Sanering efter dieselläckage Brålanda 2013-04-18

Sanering efter dieselläckage Brålanda 2013-04-18

Rening av oljeförorenat vatten i källare Göteborg 2013-04-18

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2013-04-17

Oljeläckage från lastbil Göteborg 2013-04-17

Hydrauloljeläckage från grävmaskin Göteborg 2013-04-15

Hydrauloljeläckage från grävmaskin Göteborg 2013-04-15

Oljeläckage källare Göteborg 2013-04-15

Hetvattentvätt trafo.kassun Torslanda 2013-04-15

Upptagning av olja i bäck efter trafikolycka Ulricehamn 2013-04-11

Sanering hydraulolja Mölnlycke 2013-04-09

Oljeläckage från transformator Borås 2013-04-09

Dieselläckage från lastbil E6 Strömstad 2013-04-07

Dieselläckage från lastbil E6 Strömstad 2013-04-07

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2013-04-08

Dieselläckage från lastbil Uddevalla 2013-04-08

Explosion i transformator Munkedal 2013-04-07

Explosion i transformator Munkedal 2013-04-07

Läckage eldningsolja från fastighet Lilla Edet 2013-04-07

Läckage eldningsolja från fastighet Lilla Edet 2013-04-07

Läckage eldningsolja från fastighet Lilla Edet 2013-04-07

Brand i batteristation Göteborg 2013-04-06

Brand i batteristation Göteborg 2013-04-06

Hydrauloljeläckage Göteborg 2013-04-05

Hydrauloljeläckage Långedrag Göteborg 2013-04-04

Hydrauloljeläckage Långedrag

Göteborg 2013-04-04

Brand i traktor Frillesås 2013-04-04

Brand i traktor Frillesås 2013-04-04

Hydrauloljeläckage från lastbil Askim Göteborg 2013-04-04

Hydrauloljeläckage från lastbil

Askim Göteborg 2013-04-04

Dieselläckage från lastbil Angered Göteborg 2013-04-04

Dieselläckage från lastbil Angered Göteborg 2013-04-04

Hydrauloljeläckage på fartyg Göteborg 2013-04-03

Utsläpp av flytande plast 2013-04-03

Utsläpp av flytande plast Tranemo 2013-04-03

Dieselläckage Bollebygd 2013-03-29

Dieselläckage Bollebygd 2013-03-29

Oljeläckage från lastbil Tagene Göteborg 2013-03-28

Oljeläckage från lastbil Tagene Göteborg 2013-03-28

Oljeläckage från lastbil riksväg 40 Borås 2013-03-28

Oljeläckage från lastbil Mölnlycke 2013-03-28

Oljeläckage transformatorstation Skene 2013-03-28

Dieselläckage från lastbil Jonsered 2013-03-25

Dieselläckage från lastbil Jonsered 2013-03-25

Eftersök med Missing People

2013-03-23

Eftersök med Missing People 2013-03-23

Hydrauloljeläckage Bollebygd 2013-03-21

Hydrauloljeläckage Bollebygd 2013-03-21

Lastbilsolycka E20 Skara 2013-03-20

Lastbilsolycka E20 Skara 2013-03-20

Lastbilsolycka E6 Småröd Uddevalla 2013-03-19

Lastbilsolycka E6 Småröd Uddevalla 2013-03-19

Lastbilsolycka E6 Småröd Uddevalla 2013-03-19

Lastbilsolycka E6 Småröd Uddevalla 2013-03-19

Slamsugning av släcksten över trafo.grop Göteborg 2013-03-18

Slamsugning av släcksten över trafo.grop Göteborg 2013-03-18

Vältning med skogsmaskin Torestorp 2013-03-13

Vältning med skogsmaskin Torestorp 2013-03-13

Oljeläckage från tåg Floda 2013-03-10

Oljeläckage från tåg Floda 2013-03-10

Läckage av trafo.olja Älvsered 2013-03-06

Läckage av trafo.olja Älvsered 2013-03-06

Dieselläckage

från lastbil Göteborg 2013-03-05

Dieselläckage från lastbil Göteborg 2013-03-05

Brand i lastbil Borås 2013-02-28

Brand i lastbil Borås 2013-02-28

Brand i lastbil Borås 2013-02-28

Läckage av infärgningsvätska Göteborg 2013-02-27

Läckage av infärgningsvätska Göteborg 2013-02-27

Läckage av infärgningsvätska Göteborg 2013-02-27

Hydrauloljeläckage Skara 2013-02-26

Hydrauloljeläckage Skara 2013-02-26

Läckage motorolja Orust 2013-02-26

Läckage av motorolja Orust 2013-02-26

Lastbilsolycka Dals-Ed 2013-02-08

Lastbilsolycka Dals-Ed 2013-02-08

Lastbilsolycka Dals-Ed 2013-02-08

Lastbilsolycka Ryd Ale 2013-02-04

Lastbilsolycka Ryd Ale 2013-02-04

Hydrauloljeläckage Billingsfors 2013-02-04

Hydrauloljeläckage Billingsfors 2013-02-04

Oljeläckage i transformatorstation Göteborg 2013-02-03

Oljeläckage i tranformatorstation Göteborg 2013-02-03

Oljeläckage på Älvsborgsbron Göteborg 2013-02-01

Oljeläckage på Älvsborgsbron Göteborg 2013-02-01

Oljeläckage från spårvagn Göteborg 2013-01-31

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2013-01-30

Hydrauloljeläckage från lastbil Borås 2013-01-30

Oljeläckage från båt Göteborg 2013-01-29

Oljeläckage från båt Göteborg 2013-01-29

Oljeläckage från båt Göteborg 2013-01-29

Överspolning med blå glykol Svenljunga 2013-01-28

Överspolning med blå glykol Svenljunga 2013-01-28

Oljeläckage från transformator

Munkedal 2013-01-20

Oljeläckage från transformator Munkedal 2013-01-20

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-01-18

Dieselläckage från buss Göteborg 2013-01-18

Oljeläckage från buss Göteborg 2013-01-16

Oljeläckage från färja Nössemark 2013-01-12

Oljeläckage från färja Nössemark 2013-01-12

Rengöring av transformatorkassun Mälnlycke 2013-01-09

Rengöring av transformatorkassun Mölnlycke 2013-01-09

Dieselläckage från lastbil Tråvad Vara 2013-01-08

Dieselläckage från lastbil i Tråvad Vara 2013-01-08

Slamsugning av sedimenteringsdamm Munkedal 2013-01-08

Slamsugning av sedimenteringsdamm Munkedal 2013-01-08

Läckage hydraulolja Bockkranen Göteborg 2013-01-07

Läckage hydraulolja Bockkranen Göteborg 2013-01-07

Spårvagn urspårning Göteborg 2013-01-05

Spårvagn urspårning

Göteborg 2013-01-05

Oljeläckage från personbil Bohus 2013-01-04

Oljeläckage från personbil Bohus 2013-01-04

Oljeläckage från buss Sävedalen 2013-01-03

Oljeläckage från buss Sävedalen 2013-01-03

Hydrauloljeläckage Musikvägen Frölunda 2013-01-02

Hydrauloljeläckage Musikvägen Frölunda 2013-01-02

Entropi Sanerings AB

Södra Hildedalsgatan 9

417 05 Göteborg

Larmcentral: Jour 24H
020-38 39 00

Kontorstid: 031-50 88 55

Öppettider

Mån - Sön: Dygnet runt

* ANGÅENDE GDPR. Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Entropi Sanerings AB aldrig delar  eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Entropi Sanerings AB.

Entropi Sanerings AB - Org.nr: 556475-4140

 Besök oss på facebook